ЭВСЭЛД ҮЛ НЭГДЭХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ САЙД НАРЫН БАГА ХУРАЛД ОРОЛЦОВ

Азербайжан Улсын нийслэл Баку хотноо Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн (ЭҮНХ)-ий Ахлах албан тушаалтны уулзалт 2018 оны 4 дүгээр сарын 3-4-нд, Сайд нарын 18 дугаар бага хурал 4 дүгээр сарын 5-6-нд тус [...]

МОНГОЛ УЛС, ЦӨМИЙН ЗЭВСЭГТЭЙ ТАВАН ГҮРНИЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧИД УУЛЗЛАА

Урьд өмнө ярилцаж байсан ёсоор Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээний хэрэгжилтийг 2015 онд хэлэлцэх бага хурлын бэлтгэл хорооны хуралд оролцож буй цөмийн зэвсэгтэй таван гүрэн болох  АНУ, [...]