АЛБАН ХААГЧИД 2015 ОНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛ, ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ ТАЙЛАГНАСАН ТУХАЙ

2016.02.20 Гадаад хэргийн яамны (ГХЯ)-ны холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан хүний нөөцийн асуудал хариуцсан атташе нар Гадаад хэргийн яамны 2015 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, [...]

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2015.11.03                                                                                         Улаанбаатар хот Дэд хэсэг Хийх ажлын агуулга Гүйцэтгэл 1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг [...]

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, АВЛИГЫН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, АВЛИГЫН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭ УЛС ТӨР, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН [...]

ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ, АЛБАН ХААГЧИД 2014 ОНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛ, ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ ТАЙЛАГНАСАН ТУХАЙ

АЛБАН ХААГЧИД 2014 ОНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХОЛ, ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ ТАЙЛАГНАСАН ТУХАЙ 2015.04.03 Гадаад хэргийн яам (ГХЯ)-ны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээний талаар АТГ-ын даргаас [...]

ХУУЛЬ

АВЛИГАЛЫН ЭСРЭГ НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН КОНВЕНЦ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ [...]