Монгол, хятадын хилийн боомт нь “Монгол, хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т заасны дагуу Монгол Улсын дотоодын хууль тогтоомжид заасан нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр буюу “Хүүхдийн баяр”-ын өдөр ажиллахгүй. Харин олон улсын галт тэрэг болон нисэх онгоц нь хуваарийн дагуу зорчих болно.