Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-2020 хөтөлбөрт туссан Монгол экспорт хөтөлбөрийг ГХЯ-аар ахлуулсан ажлын хэсгээс боловсруулан санал авч байна.  Дэлгэрэнгүй хөтөлбөртэй энд дарж танилцан dep07-9@mfa.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.