OХУ-ЫН “РОСНЕФТЬ” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГИЙН ТЭТГЭЛГИЙН ЭХНИЙ ХОЁР ШАТНЫ ДҮН РОСНЕФТЬ 2019-2020 /БАКАЛАВР/

  Орос хэлний нийт оноо Нийгмийн тухай мэдлэгийн оноо Орос хэл, нийгмийн ухааны нийт дүн

Москвагийн олон улсын харилцааны их сургууль

Код 50 оноо 30 оноо 80 оноо Төлөв
201913 46 18 64 Ярилцлага
201912 47 16 63
201914 42 20 62
201902 41 20 61
201909 42 18 60
201906 41 18 59
201911 43.5 15 58.5
201908 42 16 58
201926 44.5 13.5 58
201901 41 16.5 57.5
201920 39 18.5 57.5
201905 38 18 56
201907 41 13.5 54.5 Тэнцээгүй
201904 38 16 54
201933 43 11 54
201915 37 16.5 53.5
201925 38 15.5 53.5
201918 36 15.5 51.5
201931 37 14.5 51.5
201922 36 15 51
201929 39 11.5 50.5
201937 37 13 50
201932 36 12.5 49.5
201941 37 12.5 49.5
201924 36 13 49
201917 36 9 45

М.Губкины нэрэмжит Нефть, хийн их сургууль

  Орос хэл Мат/хими нийт
201947 36 12.9 48.9 Ярилцлага
201945 36 11.85 47.85
201948 36 7.65 43.65
201944 30 13.35 43.35
201946 28 10.45 38.45 тэнцээгүй

 

Ярилцлагын шалгалт 2019 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 10.00 цагт

ГХЯ-ны 9 тоот өрөөнд болно.

 

Шалгалт эхлэхээс 30 минутын өмнө ирсэн байна.