OХУ-ЫН “РОСНЕФТЬ” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГИЙН ТЭТГЭЛГИЙН ДҮН

    Орос хэлний нийт оноо Нийгмийн тухай мэдлэгийн оноо Орос хэл, нийгмийн ухааны нийт дүн Ярилцлагын оноо Ерөнхий нийт оноо
   № Код 50 оноо 30 оноо 80 оноо 20 оноо 100 оноо Төлөв
Москвагийн олон улсын харилцааны их сургууль
1 201913 46 18 64 18 82 Тэнцсэн
2 201914 42 20 62 20 82
3 201912 47 16 63 17 80
4 201906 41 18 59 20 79
5 201902 41 20 61 17 78
6 201908 42 16 58 20 78 Нөөцөд
7 201901 41 16.5 57.5 20 77.5
8 201909 42 18 60 17 77
9 201911 43.5 15 58.5 18 76.5 Тэнцээгүй
10 201905 38 18 56 20 76
11 201926 44.5 13.5 58 16 74
12 201920 39 18.5 57.5 16 73.5
М.Губкины нэрэмжит Нефть, хийн их сургууль
1 201947 36 12.9 48.9 18 66.9 Тэнцсэн
2 201945 36 11.85 47.85 20 67.85
3 201948 36 7.65 43.65 18 61.65 Тэнцээгүй
4 201944 30 13.35 43.35 19 62.35