АНУ-ЫН ТӨРИЙН ДЕПАРТАМЕНТЫН ХҮНИЙ НАЙМААТАЙ ТЭМЦЭХ, ХЯНАХ АЛБАНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИДТЭЙ УУЛЗАВ

Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал Л.Мөнхтүшиг, АОДАГ-ын дэд захирал Д.Ганболд нар АНУ-ын Төрийн департаментын Хүний наймаатай тэмцэх, хянах алба (ХНТХХ)-ны даргын Ахлах зөвлөх Жэйн Сигмон тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр уулзав. Уулзалтын үеэр талууд АНУ-аас бусад улсад үзүүлдэг тусламжийн төрөлжсөн хөтөлбөрийн нэг болох Хүүхэд хамгаалах түншлэлийн компакт гэрээ (Child Protection Compact Partnership)-нд Монгол Улс хамрагдахаар болсныг мэдээлж, компакт гэрээг байгуулах талаар санал, мэдээлэл солилцов.

Хүүхэд хамгаалах асуудлаарх түншлэлийн компакт гэрээний зорилго нь хүүхэд худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэж, мөн холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэж буй Монгол Улсын Засгийн газар болон иргэний нийгмийн хүчин чармайлтыг эрчимжүүлэх, уялдаа холбоог сайжруулахад чухал хувь нэмэртэй юм. Энэхүү компакт гэрээнд хамрагдсанаар АНУ-ын хүний наймаатай тэмцэх тусламжийн хүрээнд 5 сая ам.долларын санхүүжилтийг манай улсын хүүхэд хамгаалах, хүүхэд худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаа, хүчин чармайлтад зориулан олгох боломжтой юм.

АНУ нь анхны Хүүхэд хамгаалах түншлэлийн компакт гэрээг 2015 онд Гана Улсын Засгийн газартай байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш Филиппин, Перу, Ямайка зэрэг улстай байгуулаад байна.