МОНГОЛ, ХБНГУ ЫН ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМДЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРУУДЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ БЕРЛИН ХОТНОО БОЛОВ

Монгол Улс, ХБНГУ-ын Гадаад харилцааны яамдын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газруудын туршлага солилцох уулзалт, сургалт 2019 оны 12 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд ХБНГУ-ын Холбооны Гадаад хэргийн яаманд болов.

Уулзалтад Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дэд захирал Л.Эрдэнэдаваа тэргүүтэй Сангийн яам болон орон нутгийн санхүүгийн хяналт, аудитын албаны төлөөлөгчид оролцсон байна.

Монголын төлөөлөгчдийг ХБНГУ-ын Холбооны Гадаад хэргийн сайдын Хяналтын байцаагч хатагтай Рикарда Редекертэй хүлээн авч уулзаж, төрийн байгууллага, түүний дотор гадаад харилцааны салбарын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал, салбарын хэмжээнд хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж ажиллах асуудлаар санал солилцож, Гадаад харилцааны яамдын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газруудын цаашдын хамтын ажиллагааны талаар ярилцжээ.