Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд Монгол Улсын улс төрийн гадаад бодлогын нэг хэсэг нь “АНУ, Япон, Европын холбоо, Энэтхэг, БНСУ, Турк зэрэг өрнө, дорнын улс, холбоотой “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх” гэж заасан. Монгол Улс уг бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд өндөр хөгжилтэй орнуудтай улс төр, эдийн засаг, батлан хамгаалах, соёл, хүмүүнлэгийн салбарт хоёр болон олон талын харилцаа, хамтын ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлж байгаа билээ.

Түншлэлийн харилцаатай улсууд:

  • Иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай 1 улс /БНХАУ/
  • Стратегийн түншлэлийн харилцаатай 3 улс /ОХУ, Япон Энэтхэг/
  • Иж бүрэн түншлэлийн харилцаатай 4 улс /БНСУ, АНУ, Герман, Түрк/
  • Өргөн хүрээтэй түншлэлийн харилцаатай 2 улс /Канад, Австрали/