Албан хаагчдын мэдээлэл
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ

АЛБАН ХААГЧИДТАЙ ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажилтны нэр Албан тушаал Ажлын

Утас /Факс/

Чиг үүрэг, хариуцах ажил

 

УДИРДЛАГА
Б.Нямдаваг Сайдын туслах 262627 Сайдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, ажлын хуваарийг төлөвлөх, зохион байгуулах, Сайдад ирсэн бүх талын мэдээллийг танилцуулах, өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг холбогдох газар, ажилтанд танилцуулах
Ц.Даваасүрэн Дэд сайдын туслах 262729 Дэд сайдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, ажлын хуваарийг төлөвлөх, зохион байгуулах, Дэд сайдад ирсэн бүх талын мэдээллийг танилцуулах, өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг холбогдох газар, ажилтанд танилцуулах
Б.Жавхлан ТНБД-ын туслах 262715 Төрийн нарийн бичгийн даргын өдөр тутмын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, ажлын хуваарийг төлөвлөх, зохион байгуулах, ТНБД-д  ирсэн бүх талын мэдээллийг танилцуулах, өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг холбогдох газар, ажилтанд танилцуулах
Тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайд
О.Энхцэцэг ТҮГЭС 262849 Байнга төвийг сахих асуудлыг хариуцах
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР
Ш.Одонбаатар Захирал 261678 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, хөгжилд таатай гадаад орчин бүрдүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, нэгдсэн зохицуулалттай холбогдсон арга хэмжээг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Б.Дорж Дэд захирал 262098 Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, Мюнхений аюулгүй байдлын бага хурлын асуудлыг хариуцах, газрын дотоод ажлыг зохион байгуулж, ажилтнуудыг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Б.Даваадорж Зөвлөх 261587 Гуравдагч хөрш, Европын холбоотой харилцах, цөмийн зэвсэггүй бүсийн асуудлыг хариуцах, УИХ-ын Тамгын газартай харилцах
Д.Батжав Зөвлөх 261806 ОХУ-тай дунд, урт хугацаанд хамтран ажиллах бодлого боловсруулах, төлөвлөх, гурван талын уулзалтын асуудал болон яамны хагас, бүтэн жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулах асуудлыг хариуцах, аймгуудын ЗДТГ-ын гадаад харилцааны нэгжтэй ажиллах, ЕТГ, ҮАБЗ-ийн ажлын албатай харилцах
Б.Жаргалсайхан Зөвлөх 262735 Монгол Улс гишүүнээр элсээгүй олон улсын болон бүс нутгийн байгууллагуудтай харилцах, Ази, Номхон далайн орнуудтай хамтран ажиллах бодлого боловсруулах, төлөвлөх асуудлыг хариуцах, яамны удирдлагын түвшний баримт бичгийн төсөл боловсруулах
Б.Болормаа Зөвлөх 262735 Олон улсын санхүү, эдийн засгийн байгууллагууд, эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр, чөлөөт худалдааны хэлэлцээр,  Засгийн газар хоорондын Комиссуудын асуудлыг хариуцан, ЗГХЭГ, яамд, агентлагийн гадаад харилцааны нэгжтэй харилцах, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн талаарх мэдээллээр хангах
С.Золжаргал Зөвлөх 263412 Монгол Улсын гадаад бодлогын төлөвлөлт, Аюулгүй байдал, терроризм, цэргийн хамтын ажиллагаа, энхийг сахиулах, НАТО, АПЕК, АСЕАН, АРФ, ПЕКК-тэй холбоотой асуудлыг хариуцах, яамны мэдээллийн цаг арга хэмжээг зохион байгуулах
Г.Хулан Мэргэжилтэн 261842 Ойрхи Дорнод, Африкийн асуудал, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт гаргах, ЗГХЭГ-т явуулдаг сар, улирал, хагас жил, бүтэн жилийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах, газрын оффис менежерийн ажлыг гүйцэтгэх
Орчуулгын алба
Я.Болд-Эрдэнэ Дарга 262735 НҮБ-ын шинэчлэл, Уур амьсгалын өөрчлөлт, Ардчилал, Их 20, БРИКС-тэй холбоотой асуудлыг хариуцах, Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд нарт хэлмэрчлэх ажлыг зохион байгуулах, Гадаад харилцааны яамнаас гаргаж буй албан мэдээ, мэдэгдлийн орчуулгыг эцэслэх
Хөрш орнуудын газар
Т.Жанабазар Захирал 261904 Монгол Улс ОХУ, БНХАУ-тай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, тэнцвэртэй хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангах, төрийн тэргүүн нарын гурван талт уулзалтын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Г.Байгалмаа Дэд захирал 261366 БНХАУ-тай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, улс төр, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,  зээл, тусламжийн хэмжээг зохих түвшинд байлгах, харилцааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг бүхэлд нь хариуцах, газрын дотоод ажлыг зохион байгуулах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Д.Хасар Дэд захирал 261244 ОХУ-тай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, улс төр, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,  зээл, тусламжийн хэмжээг зохих түвшинд байлгах, харилцааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг бүхэлд нь хариуцах, гурван талт хамтын ажиллагааны механизмыг бүрдүүлэх, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
О.Очирмаа Зөвлөх 262421 Монгол, Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцан, орон нутгийн хамтын ажиллагаанд оролцох, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Москва дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Сувдсүрэн Зөвлөх 262421 Монгол, Хятадын улс төрийн харилцаа, хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцан, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Бээжин дэх ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Бумцэнд Нэгдүгээр  нарийн бичгийн дарга 261584 Монгол, Хятадын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцан, орон нутгийн хамтын ажиллагаанд оролцох, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконг хотод суугаа ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэижлэг үзүүлэх
Д.Эрдэнэбүрэн Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 261517 Монгол, Оросын улс төрийн харилцааны асуудлыг хариуцан, боловсрол, соёл, хүмүүнлэг, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, батлан хамгаалах, хууль хяналтын болон орон нутгийн байгууллагуудын  хамтын ажиллагаа, ЕТГ, ҮАБЗ-ийн хамтын ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, ОХУ-ын Эрхүү, Кызыл хотод суугаа ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
С.Болор Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261517 Монгол, Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны ЗГХК-ын Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны дэд комиссын нарийн бичгийн даргаар ажиллах,  холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, ОХУ-ын Улаан-Үд хотод суугаа ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
О.Цэрэн-дондог Гуравдугаар  нарийн бичгийн дарга 261584 Монгол, Хятадын боловсрол, соёл, хүмүүнлэг, байгаль орчны салбарын хамтын ажиллагааг хариуцах, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, БНХАУ-ын Хөххот дахь ЕКГ, Эрээн, Хайлаар дахь КГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Европын газар
М.Цэнгэг Захирал 261618 Монгол Улсаас Европын Холбоо, Европын орнуудтай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Батсайхан Дэд захирал 261787 Европын Холбоо, Европын орнуудтай бүх талын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түншлэлийн түвшинд хүргэх, харилцааны үр ашгийг нь дээшлүүлэх бодлого, зорилтын хэрэгжилтийг хангах, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, хоёр болон олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох, газрын  дотоод ажлыг хариуцах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
О.Ангар Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 261554 Европын Холбоо, Бельги, Нидерланд, Люксембург, Серби, Унгар Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Брюссель, Будапешт дэх ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
О.Гочоодорж Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 262849 Герман, Австри, Словени, Хорват, Монтенегро, Босна-Герцегови Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Берлин, Вена дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ш.Ган-Эрдэнэ Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261950 ИБУИНВУ, Швед, Дани, Норвеги, Финланд, Ирланд, Исланд, Лихтенштейн, Швейцар, Армян, Гүрж Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан,  холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Лондон, Стокгольм дахь ЭСЯ, Женев дэх БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Билэгзаяа Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261832 Франц, Польш, Латви, Литва, Беларусь, Украин, Андорра, Азербайжан, Монако, Молдав Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Парис, Варшав дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Д.Ууганбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261950 Чех, Словак, Болгар, Румын, Грек, Кипр, Македон, Эстони Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Прага, Софи дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Ганбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262104 Итали, Испани, Португал, Турк, Мальт, Сан Марино, Гэгээн Ширээт, Албани Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Ром, Анкара дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ази, номхон далайн орнуудын газар
Н.Наранбат Захирал 261282 Ази, Номхон далайн улс орнуудтай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Э.Сарантогос Дэд захирал 262403 Ази, Номхон далайн орнуудтай бүх талын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түншлэлийн түвшинд хүргэх, харилцааны үр ашгийг нь дээшлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангах,  дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, хоёр болон олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох, газрын  дотоод ажлыг хариуцах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Н.Эрдэнэтуяа Зөвлөх 261249 БНСУ, БНАСАУ-тай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Сөүл, Пёньян дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Хулан Нэгдүгээр  нарийн бичгийн дарга 261249 Австрали, Шинэ Зеланд, Казахстан, Тажикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан,  Афганистан, Иран Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Канберра, Астана дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ц.Орхонтулга Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 263175 Индонез, Тайланд, Малайз, Лаос, Камбож, Сингапур, Филиппин, Бруней Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Жакарта, Бангкок, Вьентьян, Сингапур дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Энхбаатар Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262558 Япон Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Токио дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
С.Нямренчин Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 263175 Энэтхэг, Вьетнам, Мьянмар, Пакистан, Бангладеш, Балба, Бутан,  Шри-Ланка Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Шинэ Дели, Ханой, Бангкок /Мьянмартай харилцах чиглэлээр/ дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Отгонбаатар Атташе 262558 Номхон далайн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Токио дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Америк, ойрхи дорнод, африкийн газар
Д.Гансүх Захирал 262843 Монгол Улсаас Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн орнуудтай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг  захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Ганболд Дэд захирал 262968 Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн орнуудтай бүх талын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түншлэлийн түвшинд хүргэх, харилцааны үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого, зорилтын хэрэгжилтийг хангах, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, хоёр болон олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох, газрын  дотоод ажлыг хариуцах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Х.Көкен Зөвлөх 260905 Ойрхи Дорнод, Булангийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Кайр, Кувейт дэх  ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Баттулга Зөвлөх 261750 АНУ, Израиль Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Вашингтон дахь ЭСЯ, Сан Франциско дахь ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
 
Д.Амаржаргал Мэргэжилтэн 260905 Канад, Африкийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Оттава дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ч.Ариун Мэргэжилтэн 261750 Мексик, Төв болон Латин Америкийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Бразилия, Гавана  дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
Г.Баттунгалаг Захирал 263654 Монгол Улсаас Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний системийн болон олон улсын бусад байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны  нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Гэрэлмаа Дэд захирал 261564 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн бүгд хуралдаан (ардчилал, хүний эрх, нийгмийн хөгжил)-нд оролцох, Олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгтэй харилцах, хамтран ажиллах асуудлыг хариуцан, газрын дотоод ажлыг зохион байгуулж, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
С.Бадрал Зөвлөх 262657 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн II хороо, ЭЗНЗ /эдийн засгийн асуудлууд/, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын судалгааны төв, дамжин өнгөрөх тээврийн асуудлаарх олон улсын яриа хэлэлцээ, Азийн хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээ, Азид хамтын ажиллагаа, итгэлцлэлийг бэхжүүлэх бага хурал зэрэг байгууллагуудтай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
П.Баасанхүү Зөвлөх 261784 НҮБ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага, ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зэрэг байгууллагатай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Парис дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Гэрэлцэцэг Зөвлөх 262657 Ази-Европын уулзалт, НҮБ-ын Ази, номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс, Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага зэрэг байгууллагатай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Бангкок дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Мандхай Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 261533 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл, НҮБ болон олон улсын бусад байгууллагын сонгууль, ЗХА-ийн Аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” санаачилгатай холбоотой асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
Ц.Анхбаяр Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 261933 Тогтвортой хөгжил, цөлжилт, ус ой, цаг уурын асуудлаарх НҮБ, олон улсын бусад байгууллагуудтай харилцах,  байгаль орчны чиглэлээрх олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтийн асуудлыг хариуцан, Женев дэх БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Амараа Хоёрдугаар  нарийн бичгийн дарга 261533 НҮБ-тай харилцах,  НҮБ-ын ЕА-н бүгд хуралдаан, НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөл, ЭҮНХ зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд оролцох асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Нью-Йорк дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Энэрэл Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262158 Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага, НҮБ-ын энхийг сахиулах үйл ажиллагаа, Олон улсын атомын энергийн агентлагтай харилцах, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Вена дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Энхцэцэг Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261933 НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ Эмэгтэйчүүд, Хүн амын сан, Хүүхдийн сан, Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн,  77-гийн бүлэг (эдийн засаг, нийгмийн асуудлууд)  зэрэг байгууллагуудтай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
ГАДААД ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
В.Энхболд Захирал 262085 Монгол Улсын гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, бүс нутгийн интеграцад нэгдэх  бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын Эдийн засгийн коридор байгуулах асуудлыг харицан, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах,
Д.Булган Дэд захирал 263435 Монгол Улсын гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын бодлого, эрх зүйн орчныг сурталчлах  үйл ажиллагаанд оролцож, БНХАУ-тай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, БРИКС-ын банк, Торгоны замын сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банктай харилцах асуудлыг хариуцан, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулж,  газрын захирлыг эзгүйд орлох,
Б.Золтуяа Зөвлөх 261297 Дэлхийн худалдааны байгууллага, НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, Олон улсын худалдааны төвтэй харилцах, Япон Улстай байгуулсан Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, мэдээлэл, санал боловсруулах
З.Баттүшиг Зөвлөх 261684 ОХУ-тай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх, гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд, эдийн засгийн коридор байгуулах, дамжин өнгөрөх тээвэр, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
Г.Өлзийсайхан Зөвлөх 261584 Европын комисс, ЕХ-ны худалдааны төсөл, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны байгууллага, Монголын бизнесийн зөвлөлтэй харилцах, худалдаа, эдийн засгийн хоёр болон олон талт гэрээ хэлэлцээртэй холбоотой асуудлыг хариуцан,  гэрээ хэлэлцээрийн судалгаа хийх, төсөл боловсруулах
Д.Эрдэнэ-Очир Ахлах мэргэжилтэн 261790 Ойрхи дорнод, Булангийн орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, худалдааны салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх асуудлыг хариуцах, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Л.Энхболд Ахлах мэргэжилтэн 261951 НҮБ-ын АНДЭЗНК, АСЕАН, Олон улсын үзэсгэлэнгийн байгууллагатай харилцах, Өмнөд Америкийн орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, худалдааны стандартчлал, экспортын зохицуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох, судалгаа хийх, санал, төсөл  боловсруулах
Э.Таня Ахлах мэргэжилтэн 261790 ЕврАзийн эдийн засгийн холбоо, Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагатай харилцах, хил орчмын худалдаа, дамжин өнгөрөх тээвэр, гаалийн тариф, импортын зохицуулалтын асуудлыг хариуцан, судалгаа хийх, санал боловсруулах
Д.Золзаяа Ахлах мэргэжилтэн 261951 НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал (UNCTAD), Ази, Номхон далайн хамтын ажиллагаа (АПЕК), Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны зөвлөл (ПЕКК), олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагатай харилцах, судалгаа хийх, мэдээлэл, санал боловсруулах
Д.Баярцэнгэл Мэргэжилтэн 261297 Америк, Канад, Мексик болон Өмнөд Америкийн орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах
Б.Батмагнай Мэргэжилтэн 261297 БНХАУ-тай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, эдийн засгийн коридор байгуулах,  хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, БРИКС-ын банк, Торгоны замын сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк зэрэг байгууллагатай харилцах
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
Н.Анхбаяр Захирал 261819 Яамны удирдлагын манлайллыг хангах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, мерит тогтолцоог нэвтрүүлэх, гүйцэтгэлийн бодит, найдвартай шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, төгөлдөржүүлэх, сурталчилах, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Амарсайхан Дэд захирал 262889 Яам, ДТГ-уудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтийг хариуцан, ТАСЗ-ийн үйл ажиллагаанд оролцож, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулж, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Т.Батбаатар Зөвлөх 262094 Яам, ДТГ-уудын албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг хариуцан, яам, ДТГ-уудын ажлын   уялдаа холбоог хангах, ДТГ-уудын дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Я.Чинзориг Зөвлөх 263159 Яам, ДТГ-уудын албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт гаргах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэхтэй холбоотой асуудлыг хариуцан, дээд байгууллагуудын шийдвэрийг танилцуулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах
Л.Базарсад Зөвлөх 262094 Яам, ДТГ-уудын  үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой  асуудлыг хариуцан, яамны хэмжээнд зохиогдох нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
А.Гэрэлмаа Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 263159 ГХЯ, ДТГ-уудын хэмжээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг хариуцан, ГХЯ болон бусад яам, агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг гадаад, дотоодын урт, богино хугацааны сургалтад хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх
Ш.Цэнд-Аюуш Атташе 262184 Гадаад харилцаанд холбогдох зарим хууль тогтоомж, эрх зүйн актын төсөл боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал, үндэслэл бэлтгэх ажилд оролцож, жендерийн асуудлыг хариуцах
А.Ариунзул Мэргэжилтэн 262694 ГХЯ, ДТГ-уудын албан хаагчдын хувийн хэргийг хөтлөх, бүрдлийг хангах, хадгалах, хүний нөөцийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээ тайлан, судалгаа гаргах
Н.Амармэнд Мэргэжилтэн 261155 ГХЯ, ДТГ-уудын мэдээллийн сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах ажлыг хариуцан, программ хангамжийг сайжруулах, журам зааврыг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Т.Баясгалан Мэргэжилтэн 262121 ГХЯ, ДТГ-уудын цахим хаяг, цахим засаглал, цахим хуудасны хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг хариуцан,  яамны албан хаагчдын компьютер, хэвлэгч, бусад дагалдах тоног төхөөрөмжийн гэмтэл саатлыг засварлах, тайлан мэдээ гаргах ажлыг гүйцэтгэх
Д.Энхчимэг Бичиг хэрэг 262135 Дипломат шуудан илгээх, хүлээн авах ажлыг хариуцан, төрийн, байгууллагын болон хувь хүний нууцын тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад оролцох
Ж.Халиун Бичиг хэрэг 262135 Яам болон бусад байгууллагуудын бичиг хэргийн харилцааг хариуцан, албан бичгийг илгээх, хүлээн авах, бүртгэх, архивлах ажлыг зохион байгуулах
Д.Адъяасүрэн Мэргэжилтэн 262230 ГХЯ-ны номын сангийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж, яамны шуурхай утсаар /62-262222/ тавьсан асуулт, санал хүсэлтийг бүртгэн танилцуулж, хариу өгөх
Б.Оюунболор Мэргэжилтэн 262694 Бусад байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал хүсэлтийг бүртгэн танилцуулах, хариу өгөлтөд бүртгэлээр хяналт тавих
Г.Дэлгэрмөрөн Мэргэжилтэн 262230 Төр, засгийн болон яамны удирдлагаас гадаад улсын адилтгах түвшний албан тушаалтанд илгээх албан бичиг, илгээлт, захидлыг монгол бичгээр үйлдэх ажлыг хариуцан, яамны хэвлэмэл хуудасны бүртгэл хөтлөх, зарцуулалтад хяналт тавих
Хуулийн хэлтэс
А.Энхмаа Ахлах мэргэжилтэн 261378 Яамны удирдлагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргах, албан хаагчдын эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх
Д.Базаррагчаа Мэргэжилтэн 261378 Хууль тогтоомжийн төсөлд яамнаас санал өгөх ажлыг хариуцан, хууль, эрх зүйн актуудыг танилцуулах, сурталчлах, хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагаанд оролцох
Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс
Б.Барбаатар Дарга 262386 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төсвийн төсөл боловсруулах, нэгтгэх, батлуулах, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах ажлыг хариуцан, яам, ДТГ-уудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалтыг хуваарилах, ашиглалтад хяналт тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэлтсийн ажилтнуудыг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Байгалмаа Ахлах нягтлан бодогч 262524 Яамны төв аппаратын урсгал болон нэмэлт санхүүжилтийн бүх гүйлгээ хийх, тайлан тооцоог гаргах ажлыг хариуцан, касс, харилцах данс, бараа материалын орлого, зарлагын бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, тайлагнах
Х.Алтантуяа Ахлах нягтлан бодогч 262221 Төрийн сангийн гүйлгээ хийж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж, яамны болон ДТГ-уудын албан хаагчдын НД болон ХХОАТ-ын тайланг гаргах
Д.Уранбилэг Нягтлан бодогч 261891 ДТГ-уудын төсөв, ДТГ-уудын санхүүжилтийн тооцоог хариуцан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан гаргах, аудит хийлгэх үйл ажиллагаанд оролцох
Ч.Цэнд-Аюуш Нягтлан бодогч 262221 Яам, ДТГ-уудын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эрхийг нээлгэх, шилжүүлэх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, Төрийн сангийн гүйлгээг нэгтгэн мэдээллийн санд оруулах, үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах, шилэн дансны мэдээллийг хөтлөх
Б.Дэлгэржаргал Аж ахуйн эрхлэгч 262302 Яамны төв аппаратын үндсэн хөрөнгө, бараа материал, бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэх ажлыг хариуцан, хүлээн авалт, хурлын бэлтгэлийг хангах, тавилга, эд хогшил олгох, ашиглалтад хяналт тавих
Ж.Наранхүү Кассын нярав 262753 Яам, ДТГ-уудын дотоод тооцооны бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээг хийх, ДТГ-уудын хэрэгцээний үнэт цаас, визийн хуудасны захиалга хийх, хүргүүлэх, хяналт тавих
Гадаад харилцааны төв архив
Ө.Гаадармаа Дарга 263196 Монгол Улсын гадаад харилцаанд холбогдох баримт бичгийг архивын заавар журмын дагуу хадгалах ажилтнуудад лавлагаа, хуулбараар үйлчлэх, архивын баримтыг олон нийтэд сурталчлан таниулах, ГХТА-ын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
Б.Гантулга Ахлах мэргэжилтэн 262427 Төрийн архивын сан хөмрөг хариуцан, архивын баримтанд цахим хувь үйлдэн, байгууллага, иргэдэд архивын цахим болон цаасан баримтаар үйлчлэх
Ж.Батчимэг Мэргэжилтэн 262034 Архивын мэдээллийн технологийг хариуцан, цахим баримтын хадгалалт, ашиглалтын хэвийн нөхцлийг хангах үйл ажиллагаанд оролцох
Б.Тунгалагтуул Мэргэжилтэн 262197 Байгууллагын архивын сан хөмрөг хариуцан, гэмтэлтэй баримтыг сэлбэн засах
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
А.Төмөр Захирал 262202 Олон улсын гэрээ, эрх зүйн бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Монгол Улсын нэгдэн орох, соёрхон батлах олон улсын гэрээ, хоёр талын  шугамаар байгуулах гэрээтэй холбоотой асуудлыг хариуцан, газрыг  нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Билэгдорж Дэд захирал 263301 Азид хамтран ажиллах, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурал /CICA/-ын байгууллагатай харилцах, Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ  байгуулах, билэлтэд хяналт тавих, дээд, өндөр түвшний айлчлалын үеэр байгуулах олон улсын гэрээг төлөвлөх, гүйцэтгэх аргачлалаар хангах ажлыг хариуцан, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулах, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
С.Ганхуяг Зөвлөх 262058 Олон улсын тээвэр, сансар, агаар, далайн эрх зүйн гэрээнүүдийн  болон хүрээлэн буй орчны эрх зүйн асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, гэрээний бүртгэл хөтлөх, төсөл, санал боловсруулах
Г.Алтанхундага Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 263246 Олон улсын шуудан холбооны байгууллага, Ази, Африкийн хуулийн зөвлөлдөх хороо зэрэг байгууллагатай харилцах, БНХАУ-тай байгуулах  гэрээний асуудал,  хэрэгжилтэд хяналт тавих, хилийн боомтын асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Ж.Соёлмаа Хоёрдугаар  нарийн бичгийн дарга 262083 ОХУ-тай байгуулах гэрээний асуудал, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хилийн боомт, хоёр улсын үл хөдлөх хөрөнгийн асуудлыг хариуцан, байгууллага хоорондын олон улсын гэрээний бүртгэл хөтлөх, судалгаа хийх, төсөл, санал  боловсруулах
О.Цэцэгмаа Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 263246 Дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO), Олон улсын худалдааны эрх зүйн комисс (UNCITRAL)-тай эрх зүйн чиглэлээр харилцах, олон улсын худалдаа, эдийн засгийн эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, гааль, татвар, чөлөөт худалдааны гэрээний асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Б.Золбоо Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262083 Олон улсын эдийн засаг болон оюуны өмчийн эрх зүйн асуудлыг хариуцан, бусад улстай давхар татвар, үл хөдлөх хөрөнгө, оюуны өмчийн холбоотой гэрээ байгуулах,  төсөл, санал боловсруулах
С.Золзаяа Атташе 262516 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл, Хүний эрхийн дээд комиссарын газар, НҮБ-ын ЕА-н III хороотой харилцах, олон улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн болон хөдөлмөрийн эрх зүй,  арьс үндсээр алагчлахгүй байх зэрэг асуудал, соёл, боловсрол, эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын салбарын гэрээний асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Ч.Сүхбаатар Мэргэжилтэн 262058 Олон улсын эрүүгийн шүүх (ICC)-тэй харилцах, терроризм, авлига, мөнгө угаах, мансууруулах бодис, хүний наймаатай холбоотой асуудлыг хариуцан,  судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Хүний эрхийн хэлтэс
Б.Золжаргал Дарга 262179 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл, Хүний эрхийн дээд комиссарын газар, НҮБ-ын ЕА-н III хороо, Дүрвэгсдийн эрх зүй (UNHCR), Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (IOM)-тай харилцах, хүний эрхийн олон улсын гэрээнд нэгдэн орох зэрэг асуудлыг хариуцан, иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний болон улс төрийн эрх, эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх, эрүүдэн шүүхтэй холбогдох олон улсын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, илтгэл бэлтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах
Хилийн хэлтэс
Д.Ганболд Дарга 261460 Монгол Орос, Монгол Хятадын хилийн боомтын холбогдолтой асуудлыг хариуцан, хилийн боомтын үйл ажиллагааны тухай олон улсын гэрээний хэрэгжилтийг зохицуулах, хил орчмын бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах
Консулын газар
Я.Ариунболд Захирал 262187 324244ф Консулын харилцаа, эрх зүйн бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хилийн чанадад буй монгол иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, иргэдэд консулын үйлчилгээ үзүүлэх, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Л.Мөнхтүшиг Дэд захирал 262265 Иргэдтэй харилцах болон консулын үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг хариуцан, гадаадад байгаа монгол иргэний бүртгэл, судалгааг хөтлөх, сайжруулах, иргэдэд зориулсан  зөвлөмж, сэрэмжлүүлэгийн мэдээ мэдээлэл бэлтгэн түгээх зэрэг ажлыг зохион байгуулж, газрын  дотоод ажлыг хариуцан, захирлыг  эзгүйд орлох,
Ч.Гантулга Зөвлөх 262319 Хоёр талын консулын харилцааны асуудлыг хариуцан, хоёр талын консулын зөвлөлдөх уулзалтын бэлтгэлийг хангах, консулын байгууллагын байршил, зэрэглэл, бүтцийн талаар судалгаа хийж, санал боловсруулах
Б.Энхбаяр Зөвлөх 262088 Иргэдийн иргэний болон эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой асуудлыг хариуцан, хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Д.Батбилэг Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 262503 Албан хэргээр зорчих визийн зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, мэдээ тайлан гаргах, консулын үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим виз олгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах
О.Цэрэнжаргал Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 262419 Консулын үйлчилгээний нэгдсэн зохицуулалтын ажлыг хариуцан, албан хэргээр зорчих албан тушаалтны асуудлаар ДТГ-уудтай харилцах
З.Шүрэнцэцэг Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 262282 Өргөмжит консулын асуудлыг хариуцан, ажлын чиглэл, заавраар хангаж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох
Т.Бат-Орших Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262088 Гадаадад эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон болон ял эдэлж байгаа иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, эрх зүйн хамгаалалтад авах, гадаадын иргэдийн асуудлаар ДТГ-уудтай харилцах
Ц.Бямбадорж Ахлах мэргэжилтэн 262088 Гадаадад иргэний хэрэгт холбогдсон иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, эрх зүйн хамгаалалтад авах арга хэмжээг зохион байгуулахад оролцох
Ц.Майцэцэг Мэргэжилтэн 262282 Консулын асуудалтай холбоотой олон улсын эрх зүйн асуудлыг хариуцан, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, холбогдох үндэсний хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх, санал боловсруулах
Б.Жавхлан Мэргэжилтэн 262029 Дипломат, албан паспорт олгох,  сунгалт хийх ажлыг хариуцан, бүртгэл хөтлөх, цахим паспортын сервер, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах
А.Түвшин Мэргэжилтэн 261684 Баримт бичиг баталгаажуулалт /Апостиль, консулын баталгаа/-ыг хариуцах
ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА, СОЁЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР
Х.Мандахцэцэг Захирал 261262 Монгол Улсын гадаад сурталчилгаа, соёлын гадаад харилцааны бодлогыг боловсруулах,  төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрыг  захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
П.Баярмагнай Дэд захирал 262235 Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах, гадаад орнуудтай соёлын харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлэх, хилийн чанад дахь монголчуудын холбоод, монгол үндэстнүүдтэй харилцааг өргөтгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, газрын дотоод ажлыг хариуцан, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Г.Энхтуяа Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 261963 Америк тивийн орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, монгол судлалыг хилийн чанадад хөгжүүлэх, монголын түүх, соёлын үнэт өвийг судлах, сурталчлах ажилд дэмжлэг үзүүлэх
П.Энхбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261963 “Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, гадаадын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хилийн чанадад нийтлэгдсэн Монгол Улсын тухай мэдээлэлд мониторинг хийх асуудлыг хариуцан ажиллах
Ю.Болор-Эрдэнэ Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261939 “Дэлхийн Монголчууд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, Монгол Улсын Соёлын элчийг томилох, хилийн чанад дахь монгол иргэдтэй харилцах асуудлыг хариуцах
Т.Мөнхжаргал Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261963 Азийн орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Ануу Гуравдугаар

нарийн бичгийн дарга

261963 Африк, Ойрхи Дорнодын орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, гадаад сурталчилгааны мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, гадаадын сурвалжлагчдын бүртгэл болон газрын бичиг хэргийн ажлыг эрхлэн явуулах
Т.Одсүрэн Мэргэжилтэн 261963 Европын орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, Монгол Улсад зохиогдох гадаад орнуудын соёлын арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх
Дипломат ёслолын газар
Ц.Мөнх-Өлзий Захирал 262613 Төрийн дипломат ёслолын бодлогыг боловсруулах, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Э.Одмөнх Дэд захирал 262962 Дипломат ёслол хүндэтгэл, баяр ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах, ёслолын асуудлаар зөвлөгөө өгөх, зохицуулалт хийх, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг удирдан,  газрын дотоод ажлыг хариуцан, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Г.Мэнджаргал Зөвлөх 262348 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч болон ГХЯ-ны ТНБД-ын дипломат ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах, АНД-н орнууд, түүний ДТГ-ын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Г.Батбаяр Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 262648 Монгол Улсын Их Хурын дарга, Ерөнхий сайдын дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, Төв Азийн орнууд, ДТГ-уудын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
О.Эрдэнэсамбуу Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 263445 Гадаад харилцааны дэд сайдын дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, Европын орнууд, түүний ДТГ-уудын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Г.Хосбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262561 Гадаад харилцааны сайдын дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, тусгай үүргийн нислэгийн зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулах
Э.Хонгорзул Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262631 Олон улсын байгууллагатай холбоотой дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, ёслолын бусад үйлчилгээг зохион байгуулах
Ц.Тайван Ахлах мэргэжилтэн ф322964 262561 Улаанбаатар дахь дипломат төлөөлөгчийн газруудын эрх ямба, халдашгүй дархан эрхтэй холбогдсон үйлчилгээг үзүүлэх, дипкорпусын бүртгэл хөтлөх, дипломат ачааны зөвшөөрөл, автомашины тусгай дугаар олгох зэрэг ажлыг гүйцэтгэх
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
Б.Баярсайхан Захирал 261859 Гадаад харилцаанд холбогдох хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүд, дээд байгууллагуудын шийдвэр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зорилтуудын  хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан санал үндэслэл, зөвлөмж боловсруулах, газрын  үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Тэгшжаргал Дэд захирал 262536 Гадаад харилцааны салбарын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хийх,  эрсдэлийн удирдлагаар хангах, холбогдох журам, зааврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад оролцож, бусад байгууллагуудын зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг хариуцаж, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулж, захирлыг  эзгүйд орлох
Т.Эрдэнийчулуу Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 263607 Яам, ДТГ-уудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гадаад харилцаанд хамаарах бодлогын баримт бичгүүдийн болон дээд, өндөр түвшний айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, үнэлгээ, мэдээ тайлан гаргах, ЗГХЭГ-ын үнэлгээний мэдээллийн санд байршуулах
Г.Өнөрчимэг Нягтлан бодогч, дотоод аудитор 263607 Яам, ДТГ-уудын төсөв, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх үйл ажиллагаанд оролцож, төсөв, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гэрээний биелэлтийг  сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх
С.Бямбажаргал Мэргэжилтэн 263607 Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ хийх, яам, ДТГ-уудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, яамны удирдлагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих үйл ажиллагаанд оролцож, дотоод аудитын арга зүй, зөвлөмж боловсруулах

ГХЯ-ны хаяг: 14210  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Энх тайваны өргөн чөлөө, 7а

Шуурхай утас:62262222, Факс:(976-11) 322127,

E-Mail:info@mfa.gov.mn ,Website:http://www.mfa.gov.mn,

 

—0—0—0—

ХН бодлого, хөтөлбөр
Монгол бичгийн албан хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Нэр дэвшигчдэд тавигдах болзол шалгуур, түвшин тогтоох журмын тухай
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫГ ДИПЛОМАТ АЛБАН ТУШААЛД ДҮЙЦҮҮЛЭН ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Монгол Улсын “Төрийн албаны тухай” хуулийн 33.6.2 дахь заалтыг үндэслэл болгон Гадаад хэргийн яам /цаашид “яам” гэх/, тус яамны системийн бүх байгууллага, үүний дотор хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр /цаашид “хөтөлбөр” гэх/- ийг боловсруулав.

Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, хугацаа

2.1. Яам, системийн бүх байгууллага, хилийн чанад дахь Дипломат төлөөлөгчийн газар /цаашид “ДТГ” гэх/- ын төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах, амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдсан цалин хөлсний тогтвортой тогтолцоог мөрдүүлэх, тэдний нийгмийн баталгааг хангахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

2.2. Хөтөлбөрөөр дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна:

2.2.1. төрийн албан хаагчдын ажиллах ажлын байрны аятай нөхцөлийг бүрдүүлэх,

2.2.2. эрүүл мэндийг хамгаалах,

2.2.3. орлогыг нэмэгдүүлэх,

2.2.4. ахуй нөхцөл, амьдралын түвшинг дээшлүүлэх,

2.2.5. амралт, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх.

2.3. Хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хугацаа – 2015-2025 он.

Гурав. Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны төрөл

3.1 Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаанд төрийн албан хаагчдыг стандартын шаардлага хангасан ажлын байраар хангах, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрдүүлэх, цалин хөлс, хангамжийг нэмэгдүүлэх, орон сууцны нөхцлийг сайжруулах, эрүүл мэндийг хамгаалах, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын түвшин, мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, тэтгэмж, тусламж олгох зэргийг багтаасан өргөн хүрээтэй цогц асуудал хамаарна.

3.2 Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг чиглэл агуулгаар нь дараах төрөлд хуваана:

3.2.1. Ажлын байрны баталгаа,

3.2.2. Цалин хөлсний баталгаа,

3.2.3. Эрүүл мэндийн баталгаа,

3.2.4. Ажиллах нөхцөлийн баталгаа,

3.2.5. Сурч боловсрох баталгаа,

3.2.6. Амьдралын түвшний баталгаа,

3.2.7. Амрах эрхийн баталгаа,

3.2.8. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллагчдын нэмэлт баталгаа,

3.2.9. Бусад баталгаа.

Дөрөв. Ажиллах нөхцөл, ажлын байрны баталгаа

4.1 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн орон тоо, албан тушаалыг дараах тохиолдолд /хугацаанд/ хадгалах ба урьд ажиллаж байсан түвшнээс бууруулахгүй ажлын байраар хангана:

4.1.1. Хилийн чанад дахь Дипломат төлөөлөгчийн газар /ДТГ/-т ажиллах хугацаанд;

4.1.2. Албан хаагч 90-ээс дээш хоногоор урт хугацаагаар сургалтад хамрагдах хугацаанд;

4.1.3. Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу өөр байгууллагатай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр сэлгэн ажиллуулахад,

4.1.4. Жирэмсний ба амаржсны дараах амралттай байгаа ба нярай хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд;

4.1.5. Эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэх, эмчлүүлэх, эмчийн магадлагаагаар болон захиргааны чөлөөтэй байх хугацаанд;

4.1.6. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж группэд байгаад эргэж ажилдаа ороход.

4.2 Төрийн албан хаагч нь Төрийн албаны тухай болон Дипломат албаны тухай хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн алба, дипломат албанаас халагдахгүй байх баталгаа эдэлнэ.

4.3 Ажлын үр дүнгээр яамны шагнал болон сайдын нэрэмжит мөнгөн шагналаар шат дараалан шагнах ба Засгийн газрын хийгээд төрийн дээд шагнал одон, медалиар шагнуулах, цол олгуулахаар тодорхойлно. Төрийн бусад байгууллагын шагналд тодорхойлно.

4.4 Эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээлтэй ажиллаж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэн тодорхой амжилт гаргаж байгаа төрийн албан хаагчид албан тушаал дэвшин ажиллах бололцоог олгоно.

4.5. Дипломат албаны мэргэжлийн шалгалт өгч тэнцсэн, дипломат ажилтны тангараг өргөж, дипломат албан тушаалд ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид нь албан тушаалынхаа зэрэг зиндаанд тохирсон дипломат цолтой байх зарчмыг удирдлага болгож ажилтнуудад дипломат цол олгох, ахиулах асуудлыг тухай бүр шийдвэрлүүлж байна.

Тав. Цалин хөлсний баталгаа

5.1 Дипломат ажилтнуудад батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн ажилласан хугацааны, онцгой нөхцлийн, эрдмийн зэрэг, цолны, дипломат цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.2. Улс төрийн албан хаагчид батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн онцгой нөхцлийн, эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.3. Төрийн захиргааны албан хаагчид батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн ажилласан хугацааны, зэрэг дэвийн, эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.4. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид батлагдсан сүлжээний дагуу албан тушаалын ангилал, зэрэгт тохирсон цалинг, түүнчлэн ур чадварын, мэргэжлийн зэргийн, эрдмийн зэрэг, цолны нэмэгдэлийг сар бүр олгоно.

5.5 Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарь, ажлын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажил үүрэг, тухайн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг онцгой сайн ханган биелүүлсэн, гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээ, чанар, жилд ажилласан хоногийн байдлыг харгалзан төрийн жинхэнэ албан хаагчдад хагас жил тутам ажлын үр дүнгээр албан тушаалын сарын цалингийн /ДТГ-т ажиллаж байгаа албан хаагчдын хувьд адилтгах цалингийн/ 40 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал олгож байна.

5.6 Албан хаагчдын цалин хөлснөөс төлбөл зохих нийгмийн даатгалын шимтгэл болон эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийн 8-аас доошгүй хувийг байгууллагаас төлнө.

5.7 Зохих шатны удирдлагын шийдвэрээр илүү цагаар болон амралт баяр ёслолын өдөр ажилласан албан хаагчид нөхөн амруулаагүй тохиолдолд тэдэнд илүү цагийн хөлсийг Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн дагуу нэмэгдүүлсэн үнэлгээгээр тооцон олгож байна.

5.8 Цалин хөлс, нэмэгдэл олгохтой холбогдсон дүрэм, журмыг ил тод байлгаж албан хаагч бүрт танилцах боломжоор хангана.

5.9. Төрийн албан хаагч нэг бүр нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамж, тэдгээрийн бичилт, хүн амын орлогын албан татварын хураалт болон бусад суутгалын талаар танилцах, хяналт тавих боломжоор хангагдана.

5.10. Цалин хөлсийг сард 2 удаа, тогтоосон өдөр тавьж олгоно.

5.11. ДТГ- ажиллахаар томилогдоод ажилдаа орох, ДТГ-т ажиллаж байгаад томилолтын хугацаа дуусаад эх орондоо буцаж ирээд ажилдаа орох хугацааны хооронд хийдэгдэл гаргахгүй байх, хэрвээ тухайн албан хаагчийн буруутай биш шалтгаанаар ажил тасрахаар бол тухайн хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг байгууллагаас нөхөн төлнө.

Зургаа. Эрүүл мэндийн баталгаа

6.1. Нийт албан хаагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна;

6.2. Нийт албан хаагчдын эрүүл мэндийн байдалд онцгой анхааран тэднийг жилд 1 удаа нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт нэгдсэн журмаар хамруулах, зөвлөгөө өгүүлэх, эмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

6.3 Эмчилгээ, сувилгаа шаардлагатай албан хаагчдыг рашаан сувилалд амруулах, сувилуулах боломжоор хангаж, сувиллын эрхийн бичгийг хөнгөлөлттэй үнээр олгуулах талаар тусламж үзүүлнэ.

6.4 Гадаад, дотоодод урт хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай албан хаагчдад зохих дэмжлэг үзүүлнэ.

6.5. Албан хаагчдыг биеийн тамир, спортоор хичээллэх боломжоор хангана.

Долоо. Ажиллах нөхцөлийн баталгаа

7.1 Яамны удирдлага хөдөлмөр хамгааллын хууль тогтоомжийн хүрээнд албан хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцлийг хангана. Үүнд албан конторын нормативт талбай, ариун цэвэр, тохижилт, агааржуулалт, дулаацуулга, гэрэлтүүлэг зэрэг багтана.

7.2 Төрийн албан хаагчид ажил үүргээ шаардлагын дагуу гүйцэтгэх бололцоо нөхцөлийг бүрэн хангасан тавилга бичгийн болон бусад техник, хэрэгслэл, программ хангамжаар хангана.

7.3 Албан хаагчдын ажлын хэрэгцээнд зориулан өдөр тутмын голлох сонин, сэтгүүлийг байгууллагаас захиалан уншиж танилцах боломжоор хангахын дээр мэргэжлийн болон шинэ номоор үйлчлэх номын сантай байна. Гадаад харилцааны төв архиваас захиалга хүсэлтийн дагуу шаардлагатай материалаар хангаж үйлчилнэ.

7.4 Албан хаагчдад ажилдаа ирэх, буцах нийтийн тээврийн унааны /автобусны/ тасалбарын үнийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний нөхвөрийг сар бүр олгохоос гадна оройн 20.00 цагаас хойш сууж ажилласан тохиолдолд унаагаар үйлчилнэ.

7.5. Албан хаагчдад өдрийн хоолны нөхвөр олгох. Ундны усны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан халуун ба хүйтэн усаар байнга хангана.

7.6. Албан байгууллага дээр гуанз, цайны газар ажиллуулж, албан хаагчдад хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилнэ.

Найм. Амьдралын түвшний баталгаа

8.1 Албан хаагчдын ахуй амьдралын талаар судалгаа хийж, амьжиргааны баталгаажих доод түвшингээс доогуур орлоготой болон ядуу амьдралтай албан хаагчдад сарын үндсэн цалингийнх нь хэмжээгээр жилд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно.

8.2. Олон хүүхэдтэй /4-өөс дээш/ эмэгтэйчүүд болон өрх толгойлсон, гэрт буюу галладаг байранд амьдардаг албан хаагчдад амьдралын түвшинг нь харгалзан хүйтний улиралд түлшний зардалд зориулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний нөхвөр жилд нэг удаа олгоно.

8.3. Албан хаагчдыг орон сууцаар хангахыг амьдралын түвшинг дээшлүүлэх гол баталгаа гэж үзэж, орон сууц хүссэн өргөдлийн ээлж дараалал, 5-аас доошгүй жил ажилласан хугацааг хатуу баримтлан албан хаагчдад орон сууц олгох, орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах бүх талын бололцоот арга хэмжээг зохион байгуулна. Мөн орон сууцны бага хүүтэй зээлд хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.

8.4. Албан хаагчдыг зуслангийн болон хувийн орон сууц барих газартай болох ажлыг нэгдсэн журмаар өөрсдийнх нь идэвхтэй оролцоотойгоор зохион байгуулна.

8.5. Албан хаагчдыг хууль тогтоомжоор хориглоогүй ажил хөдөлмөр, туслах аж ахуй эрхлэх, мод бут тарих, хичээл заах, эрдэм судлалын ажил хийх, орчуулга хийх, бүтээл туурвилаа хэвлүүлэх, борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.

8.6. Албан хаагчдын хүүхдийг зусланд амруулах ажлыг зохион байгуулж амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдийн хоолны үнийн зардлыг 50 хүртэл хувиар хөнгөлүүлэх, эсвэл нөхөн олгох арга хэмжээ авна.

8.7. Албан хаагч эмэгтэйчүүдэд жирэмсний ба амаржсаны тэтгэмж болон албан тушаалын цалингийн зөрүү буюу албан тушаалын цалингийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмжийг амаржсаны ба жирэмсний амралт эдлэх 4 сарын хугацаанд олгоно.

8.8. Тэтгэвэрт гарч буй хүмүүст нийгмийн баталгаа болгож Төрийн жинхэнэ албан хаагчид 36 хүртэл, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид 12 хүртэл сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн тэтгэмж олгоно.

Ес. Амрах эрхийн баталгаа

9.1. Албан хаагчдын санал, байгууллагын ажлын шаардлагыг харгалзан жил бүрийн эхэнд ээлжийн амралтын хуваарийг баталж, хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

9.2. Ээлжийн амралтаараа өөрийн буюу эхнэр /нөхөр/-ийн төрсөн нутагт явах тохиолдолд ирэх, очих замын зардлыг автомашин, эсхүл төмөр замын тээврийн мөрдөж байгаа ердийн тарифаар тооцож 2 жилд нэг удаа олгоно.

9.3. Албан хаагчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх талаар дараах ажлыг зохион байгуулна:

9.3.1. Эх орны түүх соёлын, байгалийн дурсгалт газруудаар хийх аялалыг жил бүр зохион байгуулах,

9.3.2. Байгаль орчинтой танилцах, эрүүл агаарт гарч идэвхтэй амрах ажлыг жилд 1-2 удаа зохион байгуулах,

9.3.3. Шинэ жил, дипломат албаны өдөр, бусад тэмдэглэлт үйл яьдлыг тохиолдуулан урлаг спортын тэмцээн зохион байгуулах,

9.3.4. Шинэ жилээр өрхөд нэг бэлэг өгөх, эх үрсийн баяраар 18 хүртэлх насны хүүхэд тус бүрт бэлэг өгөх, эмэгтэйчүүдийн баяр /3 дугаар сарын 8/-аар эмэгтэйчүүдэд бэлэг гардуулах, бусад хүндэтгэл үзүүлэх.

Арав.Сурч боловсрох баталгаа

Төрийн албан хаагч эрхэлсэн ажил албан тушаалдаа тогтвор суурьшилтай ажиллах нэг гол баталгаа нь гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдаж докторын ба магистрын зэрэг хамгаалах, мэргэжил мэдлэгээ дээшлүүлэх явдал бөгөөд энэ ажлыг тусгай хөтөлбөрөөр зохицуулна.

Арваннэг.Хилийн чанад дахь ДТГ-т ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын нэмэгдэл баталгаа

11.1. ДТГ-т ажиллах төрийн албан хаагч, тэдний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэлх насны хүүхдийн очих газраа хүртэлх, томилолтынхоо хугацааг дуусгаад эх орондоо буцаж ирэхтэй холбогдон гарах унаа, ачааны зардлыг олгоно.

11.2. Албан ажлаа хэвийн явуулахад шаардагдах ажлын байр, орон сууц, тоног төхөөрөмж, холбоо, тээврийн хэрэгслээр хангана.

11.3. Суугаа улс оронд дайны болон онц байдал тогтох, байгалийн гэнэтийн аюул, гамшиг бий болох, нийтийг хамарсан гоц халдварт өвчин гарах зэрэг тохиолдолд дипломат ажилтан, үйлчилгээ, техникийн ажилтан, тэдний гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалалтад авах, уг байдлаас үүдсэн эд хөрөнгийн болон эрүүл мэндийн хохирлыг арилгах арга хэмжээ авна.

11.4 ДТГ-т ажиллах төрийн албан хаагч, тэдний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэлх насны хүүхдийг суугаа орны эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна.

11.5. Суугаа орны ерөнхий боловсролын сургууль төлбөртэй бол хүүхдийнх нь сургалтын төлбөрийг тухайн улсын сургалтын зардлын дундаж жишгээр олгоно.

11.6. Суугаа орны амьжиргааны өртөг, амьдралын нөхцөлийг харгалзан тогтоосон цалинг суугаа орны буюу чөлөөтэй хөрвөдөг бусад валютаар олгоно.

11.7. Цаг уурын хүнд нөхцөл, дайны байдал бүхий улсад ажиллах үедээ эхний 1-4 жилд ажлын 5, цаашид ажиллах З жил тутам ажлын 2 өдрийн нэмэгдэл амралт эдэлнэ.

11.8. Цаг уурын хүнд нөхцөлтэй гадаад оронд ажиллагчид, түүний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэл насны хүүхэд жил тутам, бусад оронд ажиллагчид, түүний эхнэр /нөхөр/, 18 хүртэл насны хүүхэд нь 2 жил тутам эх орондоо ирж амрахтай холбогдсон зардлыг олгоно.

11.9.Цаг уурын хүнд нөхцөл бүхий улсад ажилласан нэг жилийг 1 жил 6 сараар тооцно.

11.10. Эхнэр буюу нөхрийг тухайн ДТГ-ын ажлын хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн үйлчилгээ, техникийн ажилд авч ажиллуулах зарчмыг баримтална. Хэрвээ тодорхой ажил эрхлээгүй тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрийн албан хаагчийн үндсэн цалингийн дундаж хэмжээгээр бодож төлнө.

11.11. Дипломат ажилтны ДТГ-т ажиллах хугацааны дипломат цолны нэмэгдлийг адилтгах цалингаас нь тогтоосон хувь хэмжээгээр бодож төгрөгөөр олгоно.

Арванхоёр. Бусад баталгаа

12.1 Албан хаагчдын амьдралд тохиолдсон онцлог үйл явдлын үеэр тухайлбал: Шинээр гэр бүл болоход ажлын 3 өдөр, төрсөн хүүхэд нь хурим хийхэд ажлын 2 өдөр, эхнэр нь амаржсан үед ажлын 10 өдөр, гэр бүлийн гишүүн буюу төрөл садан нь нас барсан бол ажлын 7 өдрийн чөлөө тус тус өгч, тэдэнд энэ хугацаанд ногдох цалинг тэтгэмж болгон олгоно.

12.2 Албан хаагчдын гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан /эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, төрсөн ах, эгч дүү, үр хүүхэд, тэдний гэр бүлийн хүн/-гийн хүн нас барах, өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадваргүй болсон гэр бүлийн гишүүнээ асрах тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж болон эд материалын тусламж олгоно.

12.3 Төрийн байгууллагад тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ажилтанд гэрлэх, 50, 60 насны ойгоор нь болон төрийн дээд шагнал, цол хэргэм, үүний дотор Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин, Элчин сайд цол хүртэхэд зохих хүндэтгэл үзүүлж үнэ бүхий зүйлийг дурсгал болгож олгоно.

Арвангурав. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн удирдлага, зохион байгуулалт

13.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын удирдлагын дор Төрийн захиргааны удирдлагын газар, үүний дотоод нэгжүүд хариуцан зохион байгуулна.

13.2. Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангахтай холбогдсон энэхүү хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийг яамны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд, түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг төсөвт жил болгон тусган батлуулж байна.

13.3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, байдлыг жил бүр дүгнэн, яамны удирдлагад танилцуулж, Төрийн албаны зөвлөлд мэдээлж байна.

13.4. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц байдал, үр дүнгээс шалтгаалан түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно. Тэгэхдээ энэхүү хөтөлбөрт тусгагдсан баталгааг муутгахгүй байх зарчмыг баримтлана.

Арвандөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үр дүн

14.1. Энэ хөтөлбөрийг батласнаар тус яамны төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх, түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжоор тогтоосон баталгааг эдлүүлэх бололцоо бүрдэх төдийгүй хууль тогтоомжоор шууд зохицуулагдаагүй ч тэдгээрийн эрх ашиг, сонирхолд нийцсэн зарим үйл ажиллагааг зохицуулан хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндэс бий болно.

14.2. Албан хаагчдын ирээдүйдээ итгэх итгэл батжин, ажлын идэвх сонирхол нэмэгдсэнээр тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

14.3. Хамт олон нягтран төлөвшиж, төрийн албаны мэргэшсэн, чадварлаг, залгамжлагдсан албан хаагчдын баг бүрэлдэн бий болж, эцсийн дүндээ Гадаад хэргийн яамны чиг үүрэг ямар ч нөхцөлд амжилттай хэрэгжих боломжтой болно.

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл, шаардлага

1.1. Дэлхий дахинд даяаршил улам бүр цар хүрээгээ тэлж, шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи үсрэнгүй хөгжин, улс төр, эдийн засгийн интеграци өргөжиж, улс хоорондын харилцан хамаарал гүнзгийрэхийн хирээр олон улсын харилцаа хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж буйтай уялдан манай улсын олон талт харилцаа, хамтын ажиллагаа идэвхжиж байна. Үүнтэй холбоотойгоор гадаад, дотоод нөхцөл, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байна.

1.2. Энэхүү шаардлага болон дипломат албаны сургалтын өнөөгийн байдал, ирээдүйн хэрэгцээнд тулгуурлан Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, Засгийн газрын 1999 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр”-ийн 3.10.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулав.

Хоёр. Зорилго, зорилт

2.1. Дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын мэргэшлийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, давтан сургах, шинэ залуу ажилтныг богино хугацаанд дадлагажуулах замаар гадаад, дотоод нөхцөл, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай, мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

2.2. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

2.2.1. Дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох;

2.2.2. Дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг үе шаттайгаар, тасралтгүй дээшлүүлэх замаар мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх;

2.2.3. Албан хаагчдыг сургаж, мэргэшүүлэх чиглэлээр бусад улс, олон улсын байгууллага, гадаад, дотоодын их, дээд сургуулиудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

Гурав. Баримтлах зарчим

3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

3.1.1. Ил тод байх;

3.1.2. Хүртээмжтэй байх;

3.1.3. Байнгын, тасралтгүй байх;

3.1.4. Хариуцлагатай байх;

3.1.5. Хууль дээдлэх.

Дөрөв. Хэрэгжүүлэх чиглэл

4.1. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг анхан, дунд, ахисан, ерөнхий гэсэн дөрвөн үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.ÂÂÂÂ

Үе шат

Төрөл

Сургалт

Анхан Дипломат албанд анх орох иргэдэд зориулсан сургалт -Дипломат албаны мэргэшлийн шалгалт өгөхөөр бүртгэгдсэн иргэдэд зориулсан сургалт-Дипломат албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн, нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдэд зориулсан сургалт
Дунд Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт -Албан тушаал дэвших, цол ахихын өмнөх сургалт-Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллахаар томилогдсон албан хаагчдад зориулсан сургалт

-Бусад улсын дипломатын академийн богино хугацааны сургалт

-Бусад улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн магистр, докторын сургалт

Ахисан Ур чадварын сургалт -Албан ёсны уулзалт, яриа хэлэлцээний үеэр түгээмэл хэл дээр аман болон бичгийн орчуулга хийх;-Төр, засгийн тэргүүний хэлэх үг бэлтгэх (speechwriter);

-Хоёр болон олон талт яриа хэлэлцээнд оролцож, хэлэлцээ хийх (negotiator);

-Гадаад бодлого, харилцааны стратеги боловсруулах.

Ерөнхий Ажлын байран дээрх сургалтууд Хэрэгцээ, шаардлагад суурилсан сургалтууд.

4.2. Анхан шатны сургалтын хүрээнд дипломат албаны төрийн тусгай албанд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалт өгөх гэж буй болон өгч тэнцсэн иргэдэд зориулсан богино хугацааны сургалт зохион байгуулна.

4.3. Дунд шатны сургалтын хүрээнд дипломат ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр дараах сургалтуудыг зохион байгуулна. Үүнд:

4.3.1. Албан тушаал дэвших, цол ахихаар тодорхойлогдож буй дипломат ажилтнуудад зориулж богино хугацааны сургалт зохион байгуулна.

4.3.2. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т ажиллахаар томилогдсон албан хаагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулна.

4.3.3. Бусад улсын Гадаад хэргийн яам, Дипломат академиас зохион байгуулж буй сургалтад албан хаагчдыг хамруулна. Шаардлагатай тохиолдолд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

4.3.4. Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтад тухайн улсын Засгийн газрын тэтгэлэгээр албан хаагчдыг суралцуулах, суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна. Хувийн зардлаар суралцах албан хаагчдад зохих ёсны дэмжлэг үзүүлнэ.

4.4. Ахисан шатны сургалтын хүрээнд дараах чиглэлээр дипломат ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах сургалт зохион байгуулна. Үүнд:

4.4.1. Албан ёсны уулзалт, яриа хэлэлцээний үеэр түгээмэл хэл дээр аман болон бичгийн орчуулга хийх;

4.4.2. Төр, засгийн тэргүүний хэлэх үг бэлтгэх (speechwriter);

4.4.3. Хоёр болон олон талт яриа хэлэлцээнд оролцож, хэлэлцээ хийх (negotiator);

4.4.4. Гадаад бодлого, харилцааны стратеги боловсруулах.

4.5. Ажлын байран дээрх сургалтуудын хүрээнд албан хаагчдын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан дараах сургалтуудыг зохион байгуулна. Үүнд:

4.5.1. Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга;

4.5.2. Монгол бичгийн сургалт;

4.5.3. Мэргэжлийн гадаад хэл;

4.5.4. Албан бичиг боловсруулалт, хөтлөлт;

4.5.5. Орчуулгын онол, арга зүй;

4.5.6. Дипломат ажилтны ёс зүй, манлайлал, харилцааны ур чадвар

4.5.7. Мэдээллийн технологийн сургалт;

4.5.8. Улс төрийн эдийн засаг;

4.5.9. Ерөнхий соёлын сургалт;

4.5.10. Монгол Улсын түүх, соёлын өв гэх мэт;

4.5.11. Үйлчилгээ, техникийн ажилтнуудад зориулсан гадаад хэлний сургалт.

4.6. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын магистрын сургалтад албан хаагчдыг хамруулж ахлах мэргэжилтний болон удирдах ажилтны нөөц бүрдүүлнэ.

4.7. Бусад улсын Дипломат академитай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, албан хаагчдыг харилцан сургах, хамтарсан сургалт зохион байгуулах, зочин багш урих зэргээр хамтран ажиллана.

4.8. Олон улсын байгууллагад дадлага хийж туршлага судлах дипломат ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Тав. Удирдлага, зохион байгуулалт, хэрэгжилт

5.1. Энэхүү хөтөлбөрийг Гадаад хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга удирдаж Төрийн захиргааны удирдлагын газар Дипломат академитай хамтран яамны бүх газар нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, бусад улс, олон улсын байгууллагын оролцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ.

5.2. Гадаад хэргийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газраас дипломат албаны төрийн тусгай албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг хийж, судалгаанд үндэслэн жил бүр төлөвлөгөө боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулна.

5.3. Гадаад хэргийн яамны дэргэдэх Дипломат академи дээрх төлөвлөгөөний дагуу сургалт тус бүрийн хичээлийн хуваарь гаргаж, сургалтуудыг зохион байгуулна.

5.4. Энэхүү хөтөлбөрийг шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэн боловсруулна.

Зургаа. Санхүүжилт

6.1. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ. Үүнд:

6.1.1. Сургалтын төрийн сан;

6.1.2. Бусад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр;

6.1.3. Хэрэгжүүлэгч байгууллага;

6.1.4. Тухайн ажилтан;

6.1.5. Бусад /төрийн бус байгууллага гэх мэт/;

6.1.6. Төсвийн сургалтад зориулсан хөрөнгө, эсхүл төсвийн хэмнэлт;

6.1.7. Хандив, тусламж.

Долоо. Хяналт-Шинжилгээ, үнэлгээ

7.1. Энэхүү хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд жил бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлан гаргана.

Найм. Хүрэх үр дүн

8.1. Дипломат ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, тасралтгүй давтан сургах тогтолцоо бүрдэнэ.

8.2. Дипломат албанд тогтвор суурьшилтай ажиллах мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх нөхцөл бүрдэнэ.

8.3. Монгол Улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл, гадаад харилцааны салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх боловсон хүчний чадавхи бэхжинэ.

—оОо—

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ХААГЧДЫН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 оны … дугаар сарын ….-ны өдөр Улаанбаатар хот

Д/д

Гүйцэтгэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Эх үүсвэр

Мэргэжлийн дипломатуудад зориулсан сургалт
Дипломат албаны мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцэн ГХЯ-нд орж ажиллах иргэдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах

I хагас

ТЗУГ, Дипломат Академи ГХЯ
Энэтхэгийн Дипломат академитай хамтарч ГХЯ-ны Дунд шатны ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах /Улаанбаатар/

4 дүгээр сар

Дипломат Академи ГХЯ
Клингендалийн Олон улсын харилцааны институт, Германы Дипломат академитай хамтарч ГХЯ-ны Удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах /Улаанбаатар/

10 дугаар сар

Дипломат Академи ГХЯ
Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т томилогдон ажиллах албан хаагчдад зориулан сургалт зохион байгуулах

II улирал

ТЗУГ, Дипломат Академи ГХЯ
Монгол бичгийн сургалт зохион байгуулах

3 дугаар сар

Дипломат Академи ГХЯ
Орчуулгын онол, арга зүйн сургалт зохион байгуулах

4 дүгээр сар

ТЗУГ, Дипломат Академи АСЕМ-ийн дээд түвшний уулзалт зохион байгуулах зардал
Мэргэжлийн англи хэлний сургалт зохион байгуулах

5 дугаар сар

ТЗУГ, Дипломат Академи АСЕМ-ийн дээд түвшний уулзалт зохион байгуулах зардал
Бусад улсын ГХЯ, Дипломатын академи, олон улсын байгууллагын шугамаар зохион байгуулж буй сургалтад албан хаагчдыг хамруулах /Хавсралтын дагуу/

Жилдээ

ТЗУГ Зохион байгуулагч тал
Гадаадын их, дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтад тухайн улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр албан хаагчдыг суралцуулах ажлыг зохион байгуулах /Хавсралтын дагуу/

Жилдээ

ТЗУГ Зохион байгуулагч тал
Үйлчилгээ, техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт
10. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т томилогдсон ажилтнуудын гэр бүлд зориулан сургалт зохион байгуулах

6 дугаар сар

Дипломат Академи ГХЯ
11. Хилийн чанадад суугаа ДТГ-т томилогдсон жолооч, техникийн ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгуулах

10 дугаар сар

Дипломат Академи ДБҮЭГ
12. ДБҮЭГ-ын жолооч нарт зориулан англи хэлний сургалт зохион байгуулах

1 дүгээр сар

Дипломат Академи ДБҮЭГ
Бусад яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, дүүргийн гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт
13. Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд зориулан сургалт зохион байгуулах

2 дугаар сар

Дипломат Академи “Монголын нутгийн удирдлагын нийгэмлэг” ТББ
14. Аймаг, нийслэл, дүүргийн гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион байгуулах

I хагас

ТЗУГ,БТЗГ,

Дипломат академи

ГХЯ
15. Яам, агентлагуудын гадаад харилцааны ажилтнуудад зориулан сургалт зохион байгуулах

10 дугаар сар

ТЗУГ, Дипломат академи ГХЯ

—оОо—

Сонгон шалгаруулалт
OХУ-ЫН НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГ “РОСНЕФТЬ”ГАЗРЫН ТОСНЫ КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛГИЙН ЭХНИЙ ШАТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭД 2017

М.Губкины нэрэмжит Нефть, хийн их сургуульд

Код Нийт оноо
1 201730 65
2 201734 57,5
3 201733 55
4 201736 50
5 201731 49
6 201737 49

Дээрх шалгалтуудад тэнцсэн иргэд 2017 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10.00 цагт  ГХЯ-ны 9 тоот өрөөнд  ярилцлагад орно.

 1. Москвагийн Олон улсын харилцааны их сургуульд

 

Код Нийт оноо
 1 201726 65
 2 201719 64
 3 201701 58,5
 4 201712 57
 5 201708 55,5
 6 201706 54
 7 201728 53
 8 201711 52,5
 9 201702 51,5
 10 201707 51

Орос хэлний шалгалтад тэнцсэн дээрх иргэд 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагаас нийгмийн мэдлэгийн шалгалтад орно.

ОХУ-ЫН НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГ “РОСНЕФТЬ”ГАЗРЫН ТОСНЫ КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛГИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД тэнцсэн иргэдэд 2016

Газрын тосны компани “Роснефть” нээлттэй хувьцаат нийгэмлэгийн түнш дээд сургуулиудад  /М.Губкины нэрэмжит Нефть, Хийн Их сургууль, Москвагийн Олон Улсын Харилцааны дээд сургууль/ суралцах элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн иргэд 2016 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн дотор дараах материалыг бүрдүүлж ГХЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын 71 тоотод авчирч өгнө үү. Бүрдүүлэх материал:

 1. Дунд сургууль төгссөн гэрчилгээний хуулбар, дүнгийн хавсралт
 2. Иргэнийн үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбар. /хүчинтэй хугацаа 2 жилээс  дээш байх/
 3. Эрүүл мэндийн дэлгэрэнгүй үзлэгийн анкет
 4. ДОХ болон халдварт өвчингүй тухай магадлагаа
 5. 3х4 хэмжээтэй өнгөт зураг 6 ширхэг
 6. Орос хэл дээр бичсэн өөрийн тухай резюме.

Эдгээр материалуудыг орос хэл дээр орчуулж нотариатаар баталгаажуулсан байна.

М.ГУБКИНЫ НЭРЭМЖИТ НЕФТЬ, ХИЙН ИХ СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН ОРОХ ШАЛГАЛТАД ТЭНСЭН ИРГЭД
Код Нийт оноо
1 20160249 78,2
2 20160245 71,2
МОСКВАГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ДЭЭД СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН ОРОХ ШАЛГАЛТАД ТЭНСЭН ИРГЭД
Код Нийт оноо
1.      20160240 79
2.      20160237 79
3.      20160212 78
4.      20160226 78
5.      20160235 78
ОХУ-ЫН НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ НИЙГЭМЛЭГ “РОСНЕФТЬ”ГАЗРЫН ТОСНЫ КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛГИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД БҮРТГҮҮЛСЭН ИРГЭД:

2016 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагт  орос хэлний шалгалттай тул иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ үү. Орос хэлний шалгалтанд тэнцсэн иргэд дараах шалгалтанд орно:

 1. М.Губкины нэрэмжит Нефть, Хийн Их сургуульд бүртгүүлсэн иргэд Гадаад хэргийн яамны “Зөвшилцөл” танхимд математикийн элсэлтийн шалгалт
 2. Москвагийн Олон Улсын Харилцааны дээд сургуульд бүртгүүлсэн иргэд Гадаад хэргийн яамны “Зөвшилцөл” танхимд монголын түүхийн сэдвээр эссэ бичнэ.

Дээрх шалгалтуудад тэнцсэн иргэд 2016 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр ярилцлагад орно.

Шалгалтанд тэнцсэн иргэд болон дараагийн шатны шалгалтын хуваарийг жич мэдээллэх болно. Иргэний үнэмлэхгүй ирсэн иргэдийг шалгалтанд оруулахгүй болохыг анхаарна уу.

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН РОСНЕФТЬ КОМПАНИЙН ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА

Оросын Холбооны Улсын М.Губкины нэрэмжит Нефть, Хийн Их сургууль, Москвагийн Олон Улсын Харилцааны дээд сургуулийн бакалаврын сургалтад суралцах 10 оюутныг шалгаруулж, ОХУ-ын Роснефть компанийн тэтгэлгээр суралцуулна.Мэргэжлийн чиглэл

1. М.Губкины нэрэмжит Нефть, Хийн Их сургуульд байгалийн шинжлэх ухаан, экологи, байгаль хамгаалал, эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн менежмент, байгууллагын менежмент, нефть, байгалийн хий, газрын тос, эрчим хүч зэрэг мэргэжлээр 5 оюутан
2. Москвагийн Олон Улсын Харилцааны дээд сургуульд олон улсын харилцаа ба эрчим хүчний дипломат бодлого, олон улсын эрхзүй ба олон улсын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны эрхзүйн дэмжлэг, олон улсын эдийн засаг ба олон улсын эрчим хүчний хамтын ажиллагаа, олон улсын бизнес ба олон улсын эрчим хүчний хамтын ажиллагаа зэрэг мэргэжлээр 5 оюутан

Тавигдах шаардлага
Дараах шаардлагын аль нэгийг хангаж буй 25 хүртэлх насны Монгол Улсын иргэн:

 • Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургууль, коллежийн 1, 2 дугаар ангид 3,0-аас дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа;
 • ОХУ-ын их, дээд сургуулийн бэлтгэл ангид амжилттай суралцаж байгаа болон онц, сайн дүнтэй  төгссөн;
 • Монгол Улсын орос хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалтай болон ОХУ-тай хамтарсан ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангид 80 ба түүнээс дээш хувийн амжилттай суралцаж байгаа;
 • ОХУ-ын их, дээд сургуулийн салбар сургуулийн орос хэлний бэлтгэл ангид суралцаж байгаа;

Бүрдүүлэх баримт бичиг:
1.      Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн дээд сургуулийн 1, 2 дамжаанд болон ОХУ-ын их, дээд сургуулийн салбар сургуулийн орос хэлний бэлтгэл ангид суралцаж байгаа суралцагчид:

 • Цахим өргөдөл
 • Суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт;
 • Дүнгийн хуулбарын эх хувь /голч дүнтэй/;
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн хавсралтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг төлсөн баримт;  

2. ОХУ-ын их, дээд сургуулийн хэлний бэлтгэл ангид суралцагчид, төгсөгч:

 • Цахим өргөдөл
 • Суралцаж буй сургуулийн албан бичиг;
 • Хэлний бэлтгэл анги төгссөн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хувь эсвэл бэлтгэл ангийн дүнгийн тодорхойлолт;
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, дүнгийн хавсралтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг төлсөн баримт;  

3. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангид суралцагч:

 • Цахим өргөдөл
 • Сонгон шалгаруулалтад орохыг дэмжсэн сургуулийн захирлын албан бичиг;
 • Сүүлийн хагас жилийн дүнгийн тодорхойлолт;
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
 • Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг төлсөн баримт;

Бүртгэл
2016 оны I сарын 20-ноос II сарын 15-ний хооронд esis.edu.mn/grant холбоосоор хандан, хэрэглэгчийн эрх үүсгэн нэвтэрч, цахим өргөдлийг бөглөх, илгээх гарын авлагатай танилцан, өргөдлийг бөглөж илгээнэ. Цахим өргөдөлд дээр дурдсан баримт бичиг тус бүрийг PDF хэлбэрээр “баримт бичиг” хэсэгт хавсаргана. Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөгийг Төрийн сан дахь БСШУЯ-ны 900015431 тоот дансад бэлнээр болон бэлэн бусаар тушаана. Хураамж төлсөн баримтад бүртгүүлэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, гүйлгээний утга буюу аль улсын ямар тэтгэлэгт бүртгүүлэх тухай (ОХУ, Роснефтийн тэтгэлэг)  мэдээллийг заавал оруулах шаардлагатай.

Сонгон шалгаруулалт

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэгч дараах шалгалтыг өгнө.

 1. Орос хэл – дүрэм, эссэ, ярилцлага (бүх бүртгүүлэгч)
  2.    Монголын түүхийн талаар эссэ (бүх бүртгүүлэгч)
  3.    Математик (инженерийн чиглэлээр суралцахаар бүртгүүлэгч)

Шалгалтын зарыг Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яам болон Гадаад харилцааны яамны цахим хуудсаар бүртгэлийн дараа жич мэдээлнэ.

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭДЭЭС АВСАН ШАЛГАЛТ

Гадаад хэргийн яам, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний шалгалтыг 2015 оны 07 дугаар сарын 04-06-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Шалгалтыг i) ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох, ii) мэргэжлийн мэдлэгийн түвшин тогтоох, iii) ур чадварын түвшин тогтоох, iv) гадаад хэлний түвшин тогтоох, v) мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох гэсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэйгээр зохион байгуулсан бөгөөд шалгалтад нийт 345 иргэн бүртгүүлэн оролцсоноос зарлагдсан 15 ажлын байранд 28 иргэн тэнцлээ.

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭДЭЭС АВСАН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН

Д/д

Шифр

Мэргэшлийн шалгалтын дүн

Гадаад хэлний шалгалт

Ярилцлага

Нийт

Ерөнхий мэдлэг

Мэргэжлийн шалгалт Ур чадвар

1

20150737

18.5

19

17.5

24.5

11.8

91.3

2

20150722

15.5

14.5

17

23.5

13.2

83.7

3

20150744

18.5

17

16

21.9

10.1

83.5

4

20150745

15.5

18.5

18

22.8

8.5

83.3

5

20150776

16

16

17.5

20.1

12.6

82.2

6

20150720

18

18.5

16

20.2

8.8

81.5

7

20150770

16.5

13.5

17

21.5

12.8

81.3

8

20150739

18

15

13.5

24

10.5

81

9

20150734

15

17.5

17

20

11

80.5

10

20150718

13.5

16

15

20

15

79.5

11

20150704

15

15.5

17

23.3

7.8

78.6

12

20150709

13

16

16

23.8

9.6

78.4

13

20150721

14

16

16.5

20

11.5

78

14

20150712

14.5

17

14

22.8

8.5

76.8

15

20150763

15

16.5

16

20

9.2

76.7

16

20150781

16

14

16.5

20

10.2

76.7

17

20150759

16.5

14.5

17.5

22.4

5.2

76.1

18

20150758

14.5

15

16.5

20.1

10

76.1

19

20150729

13

15.5

15

21.4

10.9

75.8

20

20150710

13.5

16

15

20.1

10.8

75.4

21

20150724

16

14

15.5

20

9.8

75.3

22

20150750

16

12

16

23.8

6.5

74.3

23

20150731

12.5

14.5

16

23.7

6.9

73.6

24

20150749

13

14

16.5

20.8

8.3

72.6

25

20150778

12

13.5

14.5

23.2

8.8

72

26

20150742

12.5

16.5

14.5

22.3

6.2

72

27

20150719

14.5

14.5

16.5

20

4.8

70.3

28

20150736

12.5

13.5

16.5

21.5

5.3

69.3

ДИПЛОМАТ АЛБАНЫ ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХОД МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ
ОХУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛТАЛТАД ОРОЛЦОГЧДЫН НЭГДСЭН ДҮН
Эцэг /эх/-ийн нэр Нэр Шифр Дүрмийн шалгалт Орчуулга Зохион бичлэг Нийт
1 Ариунболд Индра 300007 38 25 20 83
2 Ууганбаяр Намуун 300001 35 25 20 80
3 Баянжаргал Тэмүүлэн 300083 33 21 16 70
4 Буд-Эрдэнэ Ринчин 300003 32 20 15 67
5 Мөнхжаргал Бадамханд 300005 31 15 15 61
6 Билэгцогт Намуун 300006 27 7 8 42
7 Мөнхбаатар Шүрэнцэцэг 300010 39 39
8 Бямбадорж Мөнхзул 300009 20 2 10 32
9 Цолмонбаатар Мөнхбат 300002 17 5 6 28
10 Батбилэг Билэгжаргал 300075 14 4 8 26
11 Гантөмөр Мөнхбаяр 300022 11 11
12 Чулуунхүү Энхлут 300025 11 11
13 Ганбат Цэдэвдорж 300026 10 10
МОСКВАГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ДҮН
Овог нэр Хүйс Код Дүрмийн мэдлэгийн шалгалт Зохион бичлэг Орчуулгын шалгалт Ярилцлага Нийт
Түмэн Бүрэнжаргал Эм 201432 38 20 29 9.5 96.5
Баатархүү Лхамдэгд Эм 201434 38 17 29 9.75 93.75
Энхбат Дөлгөөн Эр 201421 34 20 30 9.25 93.25
Даваасамбуу Соёмбо Эр 201403 36 20 29 6.25 91.25
Чимгээ Урангаа Эм 201429 35 18 28 7.5 88.5
Доржбат Одгэрэл Эм 201413 36 19 21 7.7 83.7
Нарантуяа Халиун Эм 201402 34 18 20 6.7 78.7
Лувсанжав Жавхлант Эр 201416 35 15 20 7.8 77.8
Цэнд-Аюуш Намуун Эм 201420 37 16 17 7.25 77.25
Нармандах Нандин-Эрдэнэ Эм 201422 32 13 24 8 77
МОСКВАГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОХ ОРОЛЦОГЧИД
Овог нэр Код Дүрмийн мэдлэгийн шалгалт Зохион бичлэг Орчуулгын шалгалт Нийт
1 Түмэн Бүрэнжаргал 201432 38 20 29 87
2 Даваасамбуу Соёмбо 201403 36 20 29 85
3 Энхбат Дөлгөөн 201421 34 20 30 84
4 Баатархүү Лхамдэгд 201434 38 17 29 84
5 Чимгээ Урангаа 201429 35 18 28 81
6 Доржбат Одгэрэл 201413 36 19 21 76
7 Нарантуяа Халиун 201402 34 18 20 72
8 Лувсанжав Жавхлант 201416 35 15 20 70
9 Цэнд-Аюуш Намуун 201420 37 16 17 70
10 Нармандах Нандин-Эрдэнэ 201422 32 13 24 69
МОСКВАГИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТ БОЛНО

ГХЯ-ны захилгаар Москвагийн олон улсын харилцааны их сургуульд элсэн суралцах иргэдээс авах шалгалтыг 2014 оны 5 дугаар сарын 31-ны Бямба гарагт зохион байгуулна. Тус шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдийг 2014 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09.00-11.00 цагийн хооронд ГХЯ-ны 28 тоотод бүртгүүлнэ.

ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2012 оны А/107 тоот тушаалаар баталсан “Москвагийн Олон улсын харилцааны дээд сургуульд элсэн суралцах иргэдээс авах шалгалтын журам”-ын дагуу шалгалтыг авна.  Журмыг татаж авах.

Шалгалтад орох иргэнд тавигдах шаардлага:

1. Ерөнхий боловсролын 12 дугаар анги буюу түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн байх;
2. Орос хэлийг ахисан түвшинд эзэмшсэн байх.
Бүртгүүлэхэд шаардагдах материал:
1. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
2. Ерөнхий боловсролын сургууль болон их, дээд сургууль төгссөн гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
3. 4 x 6 хэмжээний 2 хувь цээж зураг.
Шалгалтын комисс шаардлагатай гэж үзвэл баримт бичгийн үнэн зөвийг магадлах зорилгоор нэмэлт материал гаргуулж болно.

Жич: Иргэний үнэмлэхээ шалгалтад орохдоо авчирна.

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
2014 оны 5 дугаар сарын 15

ТАЗ салбар зөвлөл
Төрийн албаны тухай
Ажил дүгнэх журам, үзүүлэлт батлах тухай
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай
Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тухай
2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 07/15

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтнуудыг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Батлан хамгаалах яамны хурандаа Б.Ганзоригийг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад суугаа ЭСЯ-ны цэргийн атташегаар,

Ч.Солонгыг Монгол Улсаас Япон Улсад суугаа ЭСЯ-ны атташегаар тус тус томилох.

2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 06/15

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтнуудыг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Сангийн яамны ажилтан Э.Батбаярыг Монгол Улсаас Америкийн Нэгдсэн Улсад суугаа ЭСЯ-ны зөвлөхөөр,

Э.Батмөнхийг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба Улсад суугаа ЭСЯ-ны атташегаар туршилтийн нэг жилийн хугацаатай тус тус томилох.

2015 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдөр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2015 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

№ 05/15

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан 2015 оны 8 дугаар сарын 04-ний өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтнуудыг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Цэрэндоржийн Тунгалагийг Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа ЭСЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар 10 сарын хугацаатай,
 2. ЭЗХАГ-ын атташе Э.Мөнхбаярыг Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,
 3. ОУЭЗГ-ын атташе Б.Галданжамцыг Монгол Улсаас БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Гонконгод суугаа ЕКГ-ын дэд консулаар,
 4. ЁГ-ын атташе Б.Ханбулгыг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Польш Улсад суугаа ЭСЯ-ны атташегаар,

ДБҮЭГ-ын нягтлан бодогч Ж.Батцэцэгийг Монгол Улсаас ОХУ-ын Улаан-Үд хотод суугаа ЕКГ-ын нягтлан бодогчоор тус тус томилох.

2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

№ 04/15

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан 2015 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтнуудыг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. 1. Ч.Баттөмөрийг Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа ЭСЯ-ны элчин зөвлөхөөр,
 2. 2. БТЗГ-ын зөвлөх З.Чинтүшигийг Монгол Улсаас ОХУ-д суугаа ЭСЯ-ны зөвлөхөөр,
 3. 3. ХөОГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Н.Туяацэцэгийг Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар,
 4. 4. ХөОГ-ын атташе О.Ундралыг Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны атташегаар,
 5. 5. Т.Бат-Оршихыг БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны атташегаар,
 6. 6. ТЗУГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Гомбодоржийг  БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны консулын хэлтсийн техник ажилтнаар,
 7. 7. С.Даваадашийг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Итали Улсад суугаа ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар,
 8. 8. ЁГ-ын захирал Д.Бямбадоржийг Монгол Улсаас БНСУ-ын Пусан хотод суугаа консулаар,
 9. 9. ГСМГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга С.Энхцэцэгийг Монгол Улсаас БНСВУ-д суугаа ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,

10. Ц.Өнөржаргалыг Монгол Улсаас Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улсад суугаа ЭСЯ-ны атташегаар туршилтын нэг жилийн хугацаагаар тус тус томилох.

2015 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2015 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 03/15

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан 2015 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтнуудыг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Олон талт хамтын ажиллагааны газрын зөвлөх А.Гуамаралыг Нью-Йорк дахь БТГ-т зөвлөхөөр,
 2. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Ө.Өнөрмөнхийг БНХАУ-ын Хайлаар хотод суугаа КГ-ын дэд консулаар,
 3. Консулын газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Г.Анхбаярыг Монгол Улсаас АНУ-д суугаа Элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,
 4. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын атташе Б.Болорыг Монгол Улсаас Унгар Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар тус тус томилох.
2015 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2015 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 02/15

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2015 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дипломат ажилтнуудыг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Батлан хамгаалах яамны О.Ариунааг Монгол Улсаас Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд Цэргийн атташегаар,
 2. Хөрш орнуудын газрын дэд захирал Э.Булганыг Монгол Улсаас Шведийн Вант Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд зөвлөхөөр,
 3. Ази, Ойрхи Дорнод, Африкийн газрын зөвлөх Д.Нямааг Монгол Улсаас Америкийн Нэгдсэн Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд зөвлөхөөр,
 4. Олон талт хамтын ажиллагааны газрын зөвлөх Б.Ханддолгорыг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд зөвлөхөөр,
 5. Гадаад сурталчилгаа, мэдээллийн газрын зөвлөх Д.Мөнхжаргалыг Монгол Улсаас Швейцарийн Холбооны Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд зөвлөхөөр,
 6. Ази, Ойрхи Дорнод, Африкийн газрын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Г.Хуланг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар,
 7. Олон улсын эрх зүйн газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Г.Батчимэгийг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Австри Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,
 8. Гадаад сурталчилгаа, мэдээллийн газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ц.Батзаяаг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,
 9. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Г.Энх-Амарыг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Франц Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,

10. Төрийн захиргааны удирдлагын газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхжаргалыг Монгол Улсаас Бельгийн Вант Улсад суугаа элчин сайдын яаманд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар,

11. Ёслолын газрын атташе З.Даваажавыг Монгол Улсаас Арабын Бүгд Найрамдах Египет Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд атташегаар,

12. Европ, Америкийн газрын атташе А.Ангарыг Монгол Улсаас Австрали Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд  атташегаар,

13.  Ази, Ойрхи Дорнод, Африкийн газрын атташе Б.Мэнд-Амарыг Монгол Улсаас Кувейт Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд атташегаар,

14. А.Тамирыг Монгол Улсаас Оросын Холбооны Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар,

15. Б.Сүх-Очирыг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар,

16. Б.Оргилдоржийг Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар,

17. Д.Батхүүг  Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд гуравдугаары нарийн бичгийн даргаар тус тус томилох.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.07.23

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 10/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 10 дугаар хуралдаан 2014 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт албан хаагчдыг томилох, сунгахаар шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Бодлого төлөвлөлт, судалгааны газрын Мэдээлэл, гадаад сурталчилгааны хэлтсийн дарга Д.Энхтайваныг Жакарта дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр томилох,
 2. Ажлын зайлшгүй шаардлагыг харгалзан Каир дахь атташе Б.Нямдаваагийн томилолтын хугацааг 2015 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл сунгах зэрэг болно.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.07.21

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

№ 09/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан 2014 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт албан хаагчдыг томилох, сунгахаар шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Бодлого төлөвлөлт, судалгааны газрын Мэдээлэл, гадаад сурталчилгааны хэлтсийн дарга Д.Энхтайваныг Жакарта дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр томилох,
 2. Ажлын зайлшгүй шаардлагыг харгалзан Каир дахь атташе Б.Нямдаваагийн томилолтын хугацааг 2015 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл сунгах зэрэг болно.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.07.07

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 08/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан 2014 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 93 жилийн ойг тохиолдуулан дараах ажилтны албан тушаал, дипломат цол, зэрэг дэвийг ахиулахаар тогтов. Үүнд:

 1. Москва дахь ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга С.Цэцэрлэгийг зөвлөхөөр, ЕОДГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Булган, Брюссель дэх ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга О.Ангар, Вена дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Мандхай, Сан Франциско дахь ЕКГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Болд нарыг хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, ГЭЗГ-ын атташе Г.Батчимэг, БТСГ-ын атташе Ц.Батзаяа, КГ-ын атташе С.Энхцэцэг, ААГ-ын атташе Б.Цэнгүүн, Вашингтон дахь ЭСЯ-ны атташе Э. Одмөнх, Канберра дахь ЭСЯ-ны атташе Г.Хантулга, Шинэ Дели дэх ЭСЯ-ны атташе О.Эрдэнэболд, Женев дэх БТГ-ын атташе Ц.Анхбаяр, Хонг Конг дахь ЕКГ-ын атташе Ш.Нарантуяа нарыг гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар тус тус дэвшүүлэх;
 2. КГ-ын дэд захирал Н.Батаад “Тэргүүн шадар” цол, ГЭЗГ-ын дэд захирал А.Амаржаргал, Сөүл дэх ЭСЯ-ны зөвлөх Н.Эрдэнэтуяа нарт “Тэргүүн итгэмжит” цол, ОУБГ-ын зөвлөх А.Гуамарал, АНДОГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга С.Энхбат, ГЭЗГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Г.Алтанхундага, ХШҮДАГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ч.Сүнжидмаа, ДГХБО-ын ОУСТ-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Э.Одбаяр, Женев дэх ЭСЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга П.Баяр нарт “Итгэмжит” цол, ТЗУГ-ын дэд захирал С.Золжаргал, атташе Г.Анхбаяр, Ц.Баттөр, Б.Гарьд, Б.Болор, АНДОГ-ын атташе Б.Мөнхчимэг, Б.Мөнхтүвшин, ХөОГ-ын атташе Э.Мөнхбаяр, Н.Жавхлантөгс, ЕОДГ-ын атташе Г.Энх-Амар, ААГ-ын атташе А.Ангар, ОУБГ-ын атташе Б.Ханбулга, КГ-ын атташе Б.Билэгзаяа, Д.Болд, ДЁА-ны атташе Ч.Солонго нарт “Түшээ” цол тус тус олгох;
 3. БТСГ-ын Мэдээлэл, гадаад сурталчилгааны хэлтсийн мэргэжилтэн Я.Индраг ахлах мэргэжилтнээр дэвшүүлэх;
 4. ТЗУГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Энхчимэгт ур чадварын нэмэгдэл, Гадаад харилцааны төв архивын мэргэжилтэн Д.Халиунд мэргэшлийн ахлах зэрэг тус тус олгуулах зэрэг болно.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.05.12

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 05/14Â

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан 2014 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний нөөц-д бүртгэгдсэн иргэдээс дараах ажилтнуудыг ажилд томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

П.Энхбаяр, Б.Отгонбаатар, Б.Номин нарыг Бодлого төлөвлөлт, судалгааны газарт атташегаар, З.Даваажав, Б.Мэнд-Амар, Б.Мөнхбаяр нарыг Европ, Ойрхи дорнодын газарт атташегаар, З.Батсайхан, Б.Галданжамц, А.Гантулга, Б.Энэрэл нарыг Төрийн захиргааны удирдлагын газарт атташегаар, О.Ундралыг Хөрш орнуудын газарт атташегаар, Б.Тэлмүүнийг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт атташегаар, А.Ангарыг Америк, Африкийн газарт атташегаар, О.Цэцэгмааг Олон улсын байгууллагын газарт атташегаар, Ж.Соёлмаа, Г.Гантүвшин нарыг Гэрээ, эрх зүйн газарт атташегаар, С.Сатайг Дипломат ёслолын албанд атташегаар тус тус 2014 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрөөс томилох;

Хоёр. Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт дараах албан хаагчдыг томилохоор шийдвэрлэв.

Л.Даваажавыг Токио дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр, Д.Энхтуяаг Москва дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр тус тус 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.04.03

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 04/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 4 дүгээр хуралдаан 2014 оны 4 дугаар сарын 3-ны өдөр болж, зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт албан хаагчийг эгүүлэн татах, томилох асуудлыг хэлэлцэн дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:

 1. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Лондон дахь ЭСЯ-ны зөвлөх Д.Ангарыг 2014 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эгүүлэн дуудаж, Сэд-Очирын Саранбаярыг тус ЭСЯ-нд нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох;
 2. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Д.Мөнхбаатарыг Берлин дэх ЭСЯ-нд нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох;
 3. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Токио дахь ЭСЯ-ны атташе О.Цэрэнжаргалыг 2014 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эгүүлэн дуудаж, Э.Өнөржаргалыг тус ЭСЯ-нд атташегаар 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох;
 4. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Улаан-Үд дэх ЕКГ-ын атташе Д.Болдыг 2014 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эгүүлэн дуудаж, Д.Батсүхийг тус ЕКГ-т консулаар 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох;
 5. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Хонг Конг дахь ЕКГ-ын консул З.Баттүшигийг 2014 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эгүүлэн дуудаж, Ш.Энх-Ирээдүйг тус ЕКГ-т дэд консулаар 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох;
 6. Ч.Солонгыг Токио дахь ЭСЯ-нд атташегаар 2014 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох;
 7. Москва дахь ЭСЯ-ны тогооч Ж.Оюунцэцэгийг 2014 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эгүүлэн дуудаж, Н.Нанжидыг Элчин сайдын тушаалаар тус ЭСЯ-нд тогоочоор 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс томилох зэрэг болно.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.04.02

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 03/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 3 дугаар хуралдаан 2014 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд:

Нэг. Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулсан дүнг авч хэлэлцэв

Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтад тэнцсэн 20 иргэнийг “Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэний нөөц”-д бүртгүүлэхээр тогтож, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхээр тогтов.

Хоёр. Зарим дипломат төлөөлөгчийн газарт албан хаагчийг эгүүлэн татах, сунгах, томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Эрээн дэх Консулын газрын Консул Б.Саруулыг эгүүлэн дуудаж, А.Муратыг тус Консулын газрын Консулаар томилох.
 2. Ажлын онцгой шаардлага зэргийг харгалзан Берлин дэх ЭСЯ-ны атташе Ч.Батбилэгийн томилолтын хугацааг нэг жилийн хугацаагаар сунгах зэрэг болно.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.02.21

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот
№ 02/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2014 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд:

Нэг. ДТГ-т ажиллах томилолтын хугацаа нь 2014 онд дуусч буй ажилтнуудыг эгүүлэн дуудах, сунгах, томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

1. ДТГ-т ажиллах томилолтын хугацаа нь дуусч буй Анкара дахь ЭСЯ-ны зөвлөх Д.Билэгдорж, Брюссель дэх ЭСЯ-ны зөвлөх Л.Мягмарсүрэн, Брюссель дэх ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга О.Ангар, Берлин дэх ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Тэгшжаргал, мөн ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ч.Батбилэг, Бээжин дэх ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Наран, мөн ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Г.Сувдсүрэн, мөн ЭСЯ-ны атташе С.Золжаргал, Вена дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Мандхай, Каир дахь ЭСЯ-ны атташе Б.Нямдаваг, Лондон дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Мөнхжин, Москва дахь ЭСЯ-ны зөвлөх С.Банзрагч, мөн ЭСЯ-ны зөвлөх Д.Бадарч, мөн ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга С.Цэцэрлэг, мөн ЭСЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Ц.Тунгалаг, Оттава дахь ЭСЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Э.Батзориг, Парис дахь ЭСЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэбат, Парис дахь ЭСЯ-ны элчин зөвлөх С.Онон, Прага дахь ЭСЯ-ны зөвлөх Б.Баасансүрэн, Сингапур дахь ЭСЯ-ны атташе А.Пүрэвсүрэн, Сөүл дэх ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Цацрал, мөн ЭСЯ-ны хөдөлмөрийн атташе Б.Өлзийбат, мөн ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ш.Туяа, Стокгольм дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Л.Мөнхтүшиг, Токио дахь ЭСЯ-ны элчин зөвлөх бөгөөд консулын хэлтсийн дарга Б.Ганболд, мөн ЭСЯ-ны зөвлөх Э.Сарантогос, мөн ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Г.Бямбасүрэн, Женев дэх БТГ/ЭСЯ-ны элчин зөвлөх Г.Жаргалсайхан, Нью-Йорк дахь БТГ-ын зөвлөх Э.Ганболд, мөн БТГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Гэрэлмаа, Хөх хот дахь ЕКГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Б.Монхоо, Сан-Франциско дахь ЕКГ-ын зөвлөх П.Баасанхүү, мөн ЕКГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Болд, Хонконг дахь ЕКГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Л.Базарсад, Осака дахь ЕКГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга А.Ариун, Кызыл дэх ЕКГ-ын дэд консул Б.Баясгалан нарыг тус тус эгүүлэн дуудах;

2. Ажлын зайлшгүй шаардлагыг харгалзан Бээжин дэх ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Г.Байгалмаа, мөн ЭСЯ-ны атташе Г.Ичинхорлоо, Дели дэх ЭСЯ-ны атташе О.Эрдэнэболд, Москва дахь ЭСЯ-ны зөвлөх бөгөөд консулын хэлтсийн дарга М.Батсайхан, Гонконг дахь ЕКГ-ын атташе Ш.Нарантуяа нарын томилолтын хугацааг 2015 оны 6 дугаар сарын 1 хүртэл сунгах;

3. Э.Амарааг Анкара дахь ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Д.Нямааг Брюссель дэх ЭСЯ-нд зөвлөхөөр, Т.Болормааг Брюссель дэх ЭСЯ-нд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, Т.Мөнхгэрэлийг Бээжин дэх ЭСЯ-нд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, Н.Туяацэцэгийг Бээжин дэх ЭСЯ-нд нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар, Ч.Сүнжидмааг Бээжин дэх ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, П.Гансүхийг Вена дахь ЭСЯ-нд элчин зөвлөхөөр, Д.Энхтуяаг Каир дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр, Д.Уянгыг Лондон дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр, Г.Зоригтыг Москва дахь ЭСЯ-нд элчин зөвлөхөөр, Ш.Батжаргалыг Москва дахь ЭСЯ-нд дэд консулаар, Г.Дэлгэржаргалыг Оттава дахь ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, У.Нямхүүг Парис дахь ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Б.Мөнхтүвшинг Сөүл дэх ЭСЯ-нд атташегаар, Б.Баттүвшинг Стокгольм дахь ЭСЯ-нд атташегаар, Л.Эрдэнэдавааг Токио дахь ЭСЯ-нд зөвлөх бөгөөд консулын хэлтсийн даргаар, Д.Мөнхцэцэгийг Токио дахь ЭСЯ-ны консулын хэлтэст дэд консулаар, В.Оюуг Женев дэх БТГ/ЭСЯ-ны элчин зөвлөхөөр дэвшүүлэн, В.Өлзийбаярыг Нью-Йорк дахь БТГ-т зөвлөхөөр, Б.Чинүүхэйг Нью-Йорк дахь БТГ-т зөвлөхөөр, С.Ариунтуяаг Хөх хот дахь ЕКГ-т нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар, Д.Баярхүүг Сан-Франциско дахь ЕКГ-т консулаар, Н.Мягмарыг Сан-Франциско дахь ЕКГ-т консулаар, Ц.Сийлэгмааг Сан-Франциско дахь ЕКГ-т нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар, Д.Оюун-Эрдэнийг Гонконг дахь ЕКГ-т атташегаар, Д.Батбилэгийг Осака дахь ЕКГ-т гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Б.Цэнгүүнийг Бразилиа дахь ЭСЯ-нд атташегаар, н.Батбилэгийг Бразилиа дахь ЭСЯ-нд атташегаар, Ц.Жамбалдоржийг Жакарта дахь ЭСЯ-нд элчин зөвлөхөөр, Д.Бат-Эрдэнийг Пусан дахь КГ-т консулаар, П.Нансалмааг Пусан дахь КГ-т дэд консулаар, Г.Сумъяаг Бишкек дэх ЕКГ-т дэд консулаар, Д.Бүрэнбатыг Бишкек ЕКГ-т дэд консулаар тус тус томилох;

4. ДТГ-т ажиллах томилолтын хугацаа нь 2014 онд дуусч буй Бээжин дэх ЭСЯ-ны жолооч Ж.Содбилэг, мөн ЭСЯ-ны жолооч Б.Зориг, Вашингтон дахь ЭСЯ-ны техник ажилтан-жолооч Г.Лхагвасүрэн, Вена дахь ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Ц.Энхцогт, Канберра дахь ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Д.Мижиддорж, Лондон дахь ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Л.Батхуяг, Москва дахь ЭСЯ-ны жолооч Ө.Шижирболд, мөн ЭСЯ-ны жолооч Н.Баатар, Оттава дахь ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Н.Оргой, Ром дахь ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Ш.Энхбаяр, Токио дахь ЭСЯ-ны жолооч Б.Баярбат, Хөх хот дахь ЕКГ-ын аж ахуй эрхлэгч-жолооч Б.Баяраа, Эрхүү дэх ЕКГ-ын аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Л.Намжилдорж, Сан-Франциско дахь ЕКГ-ын аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Б.Эрдэнэпүрэв, Хонгконг дахь ЕКГ-ын аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Р.Галсанжамц, Осака дахь ЕКГ-ын аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Т.Пүрэвням нарыг тус тус эгүүлэн дуудах;

5. Э.Одыг Бээжин дэх ЭСЯ-нд жолоочоор, М.Хүрлээг Бээжин дэх ЭСЯ-нд жолоочоор, С.Эрдэнэбаярыг Вашингтон дахь ЭСЯ-нд техник ажилтан-жолоочоор, Г.Хашболдыг Вена дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Ч.Энхсайханыг Канберра дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Ц.Сандаг-Очирыг Лондон дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, А.Мөнхбатыг Москва дахь ЭСЯ-нд жолоочоор, Б.Алтанхуягийг Москва дахь ЭСЯ-нд жолоочоор, Б.Энхбаярыг Оттава дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Л.Цоолойг Ром дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Д.Тамирыг Токио дахь ЭСЯ-нд жолоочоор, Б.Ганболдыг Хөх хот дахь ЕКГ-т аж ахуй эрхлэгч-жолоочоор, Б.Эрдэнэдавааг Эрхүү дэх ЕКГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, н.Бямбааг Сан-Франциско дахь ЕКГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Т.Цогоог Хонгконг дахь ЕКГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Д.Эрдэнэбатыг Осака дахь ЕКГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, И.Бат-Эрдэнийг Истанбул дахь ЕКГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Ж.Баасансүрэнг Хайлаар дахь КГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Д.Жүгдэрнамжилийг Жакарта дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Д.Баасанжавыг Бишкек дэх ЕКГ-т аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор, Г.Энхтөрийг Берлин дэх ЭСЯ-нд жолоочоор тус тус томилох;

6. ДТГ-т ажиллах томилолтын хугацаа нь 2014 онд дуусч буй Берлин дэх ЭСЯ-ны нягтлан бодогч Д.Байгалмаа, Бээжин дэх ЭСЯ-ны техник ажилтан Б.Батболд, Москва дахь ЭСЯ-ны нягтлан бодогч Г.Санжмядаг, Москва дахь ЭСЯ-ны техник ажилтан Г.Ариунболд, Москва дахь ЭСЯ-ны сантехникч Д.Агваандаш, Сөүл дэх ЭСЯ-ны нягтлан бодогч Ч.Сэлэнгэ, Эрээн дэх КГ-ын консулын техник ажилтан Ц.Тайван, Тайбэй дэх Улаанбаатар хотын Худалдаа, эдийн засгийн төлөөлөгчийн газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Оюунцэцэг, мөн газрын техник ажилтан М.Батзаяа, мөн газрын техник ажилтан Ж.Туул нарыг эгүүлэн татах;

7. Д.Батжаргалыг Берлин дэх ЭСЯ-нд нягтлан бодогчоор, Б.Ууганцэцэгийг Москва дахь ЭСЯ-нд нягтлан бодогчоор, Б.Алтанхуягийг Москва дахь ЭСЯ-нд техник ажилтнаар, Ж.Жаргалсайханыг Москва дахь ЭСЯ-нд сантехникчээр, Ч.Ганбатыг  Сөүл дэх ЭСЯ-нд нягтлан бодогчоор, Л.Сүхбаатарыг Эрээн дэх КГ-т консулын техник ажилтнаар, Я.Ганбаатарыг Тайбэй дэх Улаанбаатар хотын Худалдаа, эдийн засгийн төлөөлөгчийн газарт ахлах мэргэжилтнээр, Ч.Баттулгыг Жакарта дахь ЭСЯ-нд техник ажилтнаар тус тус томилох.

Хоёр. Төв аппаратад зарим албан хаагчийг томилохоор шийдвэрлэв. Үүнд:

1. Б.Энэрэлийг Төрийн захиргааны удирдлагын газарт мэргэжилтнээр, А.Хуланг Америк, Африкийн газарт мэргэжилтнээр, И.Индранилаг Гэрээ, эрх зүйн газарт мэргэжилтнээр, Г.Гантүвшинг Гэрээ, эрх зүйн газарт мэргэжилтнээр 2014 оны 3 дугаар сарын 3-наас туршилтын хугацаагаар тус тус томилох.

Гурав. Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулахаар тогтов. Үүнд:

1. Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн шалгалтаар нийт 11 ажлын байранд сул орон тоог баталж, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлж, шалгалт авах хугацааг 2014 оны 3 дугаар сарын 22, 23-ны Бямба, Ням гарагууд зохион байгуулахаар тогтох;

2. “Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс мэргэшлийн шалгалт авах журам”-д заасны дагуу Мэргэшлийн шалгалт авах комиссыг байгуулах.

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2013.12.19

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2013 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр

Улаанбаатар хот

№ 09/13

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан 2013 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Орчин үеийн дипломат алба үүсч байгуулагдсаны 102 жилийн ойг тохиолдуулан Гадаад харилцааны яам болон түүний системийн байгууллагын өмнө тавигдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хүчин чармайлт гаргаж, ажил хөдөлмөрөөрөө бусдыгаа манлайлсан дараах албан хаагчийг шагнаж урамшуулахаар шийдвэрлэв. Үүнд:

 1. Варшав дахь ЭСЯ-ны зөвлөх Б.Доржийг Элчин зөвлөхөөр, Парис дахь ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн даргын Х.Жанцанг зөвлөхөөр, Вена дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга О.Гочоодорж, Токио дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Н.Баясгалан, Дели дэх ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга О.Эрдэнэсамбуу, Анкара дахь ЭСЯ-ны атташе Г.Энхбаяр, Хөх хот дахь ЕКГ-ын атташе Б.Оргилбаяр нарыг хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, Ханой дахь ЭСЯ-ны атташе Г.Цолмон, Ром дахь ЭСЯ-ны атташе Ц.Орхонтулга нарыг гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, АНДОГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Нямааг зөвлөхөөр, АНДОГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Г.Хулан, БТСГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга А.Ананд, ЕОДГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Н.Чимгүүндарь, ХөОГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Д.Булган нарыг нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар, АНДОГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга С.Энхбат, КГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ө.Өнөрмөнх нарыг хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, ГЭЗГ-ын атташе Г.Өлзийсайхан, ХШҮДАГ-ын атташе Ч.Сүнжидмаа нарыг гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар тус тус дэвшүүлэн томилох;
 1. ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний комиссын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Г.Жаргалсайханд “Тэргүүн шадар” дипломат цол, Бээжин дэх ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Г.Байгалмаа, Нью-Йорк дахь БТГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Гэрэлмаа нарт “Шадар” дипломат цол, Москва дахь ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга С.Цэцэрлэгт “Тэргүүн итгэмжит” дипломат цол, Берлин дэх ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Тэгшжаргал, Вена дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Мандхай нарт “Итгэмжит” дипломат цол, АНДОГ-ын захирал Ч.Баярмөнхөд “Тэргүүн шадар” дипломат цол, ХөОГ-ын дэд захирал Д.Баярхүү, ТЗУГ-ын зөвлөх Б.Чинүүхэй, БТСГ-ын зөвлөх Д.Ганболд, ХөОГ-ын зөвлөх А.Батсайхан нарт “Шадар” дипломат цол, ААГ-ын дэд захирал М.Цэнгэг, ДЁА-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Н.Ачгэрэл, ХөОГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Н.Туяацэцэг, КГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Т.Мөнхгэрэл нарт “Тэргүүн итгэмжит” дипломат цол, ЕОДГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Булган, ГЭЗГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ц.Навчаа нарт “Итгэмжит” дипломат цол, КГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Ц.Сийлэгмаад “Түшээ” дипломат цол олгох;
 1. КГ-ын мэргэжилтэн У.Далайдоржийн албан тушаалын зэрэглэлийг ахиулж, ахлах мэргэжилтнээр дэвшүүлэн томилох;
 1. Прага дахь ЭСЯ-ны зөвлөх Б.Баасансүрэн, ахмад дипломатч Д.Нархажид, Б.Тулгатогоо нарыг “Хүндэт дипломатч” тэмдэгээр шагнуулахаар өргөн мэдүүлэх;

Хоёр. Төв аппаратад зарим ажилтныг томилохоор шийдвэрлэв.

 1. С.Ариунтуяаг КГ-т нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар 2013 оны 8 дугаар сарын 15-наас эгүүлэн томилох, Бүгд Найрамдах Сологос Улсын КОЙКА-гийн тэтгэлэгээр магистрын зэрэг амжилттай хамгаалсан Ц.Батзаяаг БТСГ-т атташегаар, Г.Энх-Амарыг ЕОДГ-т атташегаар 2013 оны 12 дугаар сарын 23-наас тус тус томилох.

Гурав. Дипломат төлөөлөгчийн газарт зарим ажилтныг эгүүлэн татах, орны ажилтныг томилохоор шийдвэрлэв.

 1. Москва дахь ЭСЯ-ны техник ажилтан Н.Уянгыг хүсэлтийг нь харгалзан хугацаанаас нь өмнө эгүүлэн дуудаж, Б.Ичинхорлоог тус ЭСЯ-нд техник ажилтнаар 2014 оны 1 дүгээр сарын 15-наас томилох;
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2013.10.09

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2013 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр

Улаанбаатар хот

№ 08/13

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан 2013 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Дипломат төлөөлөгчийн газарт зарим албан хаагчийг томилох, хугацааг сунгахаар шийдвэрлэв.

 1. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Г.Өлзийбаярыг Оттава дахь ЭСЯ-нд худалдаа, эдийн засгийн зөвлөхөөр, А.Батнамжилыг Сөүл дэх ЭСЯ-нд худалдаа, эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Ц.Базарыг Астана дахь ЭСЯ-нд худалдаа, эдийн засгийн зөвлөхөөр 2013 оны 12 дугаар сарын 1-нээс тус тус томилох:
 1. ЭЗХЯ-ны саналыг үндэслэн Токио дахь ЭСЯ-ны атташе О.Цэрэнжаргалын томилолтын хугацааг 2014 оны 6 дугаар сарын 1-нийг хүртэл сунгах;
 1. Хөдөлмөрийн сайд Я.Санжмятавын саналыг үндэслэн М.Нямдавааг Сөүл дэх ЭСЯ-нд хөдөлмөрийн атташегаар 2013 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс томилох;
 1. Г.Түвшинг Сөүл дэх ЭСЯ-нд атташегаар, Г.Отгонгэрэлийг Сан Франциско дахь ЕКГ-т атташегаар, Б.Сансарыг ОХУ-ын Улаан-Үд дэх ЕКГ-т аж ахуй эрхлэгч-жолоочоор 2013 оны 12 дугаар сарын 1-нээс тус тус томилох;
 1. Б.Болдбаатарыг хугацаанаас нь өмнө эгүүлэн татаж, Хандсүрэнгийн Очирбаатарыг Пхеньян дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор 2013 оны 10 дугаар сарын 15-наас томилох;
 1. Г.Санжмядагийг Москва дахь ЭСЯ-нд нягтлан бодогчоор 2013 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс нэг жилийн хугацаатай түр томилох.

Хоёр. Төрийн тусгай албан тушаалд туршилтын хугацаагаар ажиллаж байсан албан хаагчдыг атташегийн албан тушаалд жинхлэн томилов.

 1. Б.Болорыг Европ, Ойрхи Дорнодын газарт атташегаар, Ч.Солонгыг Дипломат ёслолын албанд атташегаар, Б.Билэгзаяаг Консулын газарт атташегаар, Н.Жавхлантөгсийг Хөрш орнуудын газарт атташегаар, Б.Мөнхчимэг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт атташегаар, Д.Лхагвасүрэнг Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст мэргэжилтнээр 2013 оны 10 дугаар сарын 8-наас тус тус жинхлэн томилж, Д.Болдыг Консулын газарт атташегаар 2013 оны 10 дугаар сарын 8-наас үргэлжлүүлэн томилох.

Гурав. Дипломат албаны төрийн тусгай албан тушаалд анх орох иргэнээс авах мэргэшлийн шалгалтын бэлтгэлийг хангаж зохион байгуулахаар тогтов

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2013.08.15

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2013 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 07/13

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаан 2013 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. ДТГ-ын зарим албан хаагчийг эгүүлэн татахаар шийдвэрлэв.

 1. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Эрхүү дэх ЕКГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Х.Эрдэнэбаяр, Улаан-Үд дэх ЕКГ-ын атташе Д.Болд, Токио дахь ЭСЯ-ны атташе О.Цэрэнжаргал нарыг 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөр тус тус тасалбар болгон эгүүлэн татав.
 1. Бээжин дэх ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч Б.Дэлгэржаргалыг 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөр тасалбар болгон эгүүлэн татав.
 1. Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул Дели дэх ЭСЯ-ны атташе Д.Булганмаа, Москва дахь ЭСЯ-ны нягтлан бодогч Ц.Дэлгэржаргал нарыг 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөр тус тус тасалбар болгон эгүүлэн татав.

Хоёр. Дипломат төлөөлөгчийн газарт зарим албан хаагчийг томилохоор шийдвэрлэв.

 1. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Т.Цогийг Москва дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр, Х.Лүндэнбазарыг Улаан-Үд дэх ЕКГ-т зөвлөхөөр, Л.Болормааг Женев дэх БТГ-т зөвлөхөөр, С.Жамбааг Эрхүү дэх ЕКГ-т нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар 2013 оны 10 дугаар сарын 1-нээс тус тус томилов.
 1. Г.Бумцэндийг Бээжин дэх ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Б.Энхүрийг Тайпей хот дахь Улаанбаатар хотын Худалдаа, эдийн засгийн төлөөлөгчийн газарт мэргэжилтнээр 2013 оны 10 дугаар сарын 1-нээс тус тус томилов.
 1. Н.Бишрэлтийг Бээжин дэх ЭСЯ-нд консулын техник ажилтнаар 2013 оны 8 дугаар сарын 15-наас шилжүүлэн томилов.
 1. Ажлын шаардлагаар С.Болдыг Астана дахь ЭСЯ-нд Элчин зөвлөхөөр 2013 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс зарлахаар тогтов.
 1. Батлан хамгаалах яамны саналыг үндэслэн Москва дахь ЭСЯ-ны цэргийн атташегийн туслах хурандаа Жамсрангийн Цэрэнчимэдийг тус ЭСЯ-нд цэргийн атташегаар дэвшүүлэн томилсон болон Москва дахь ЭСЯ-ны цэргийн атташе, хурандаа Очирын Энхбаярыг эгүүлэн дуудсан тухай ТАСЗ-ийн 4 дүгээр хуралдааны шийдвэрийг хүчингүй болгож, О.Энхбаярын томилолтын хугацааг 2014 оны 6 дугаар сарын 1-нийг хүртэл сунгахаар Гадаад харилцааны сайдад мэдүүлэхээр тогтов.

Гурав. Төв аппаратад зарим албан хаагчийг томилох болон шилжүүлэн томилохоор шийдвэрлэв.Â

 1. Ц.Батбуяныг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт зөвлөхөөр 2013 оны 8 дугаар сарын 15-наас томилов.
 1. Ё.Баттөмөрийг Дипломат ёслолын албанд зөвлөхөөр, Б.Булганыг Европ, Ойрхи дорнодын газарт гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Ч.Сүнжидмааг Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт атташегаар, Б.Тэлмүүнийг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт мэргэжилтнээр 2013 оны 8 дугаар сарын 20-ноос шилжүүлэн томилов.
 1. Г.Хуланг Олон улсын байгууллагын газарт мэргэжилтнээр туршилтын 6 сарын хугацаагаар 2013 оны 8 дугаар сарын 20-ноос томилов.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2013.07.09

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2013 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 06/13

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 6 дугаар хуралдаан 2013 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Зарим албан хаагчийг дипломат төлөөлөгчийн газарт томилохоор шийдвэрлэв. 

 1. Д.Гансүхийг Вашингтон дахь ЭСЯ-нд Элчин зөвлөхөөр, С.Ганхуягийг Лондон дахь ЭСЯ-нд зөвлөхөөр, Ц.Батмөнхийг Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа ЭСЯ-ны зөвлөх бөгөөд консулын хэлтсийн даргаар, Г.Баясгаланг Вена дахь ЭСЯ-нд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, Я.Болд-Эрдэнийг Лондон дахь ЭСЯ-нд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, А.Амартүвшинг Софи дахь ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Б.Хуланг Бээжин дэх ЭСЯ-нд гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Ж.Эрдэнэбулганыг Осака дахь ЕКГ-т атташегаар, Л.Эрдэнэбаатарыг Улаан-Үд дэх ЕКГ-т үйлчилгээ, техникийн ажилтнаар, У.Бямбадоржийг Варшав дахь ЭСЯ-нд аж ахуйн эрхлэгч-жолоочоор тус тус томилов.

Хоёр. Төрийн тусгай албан тушаалд туршилтын хугацаагаар ажиллаж байсан албан хаагчдыг атташегийн албан тушаалд жинхлэн томилов.

 1. Б.Ханбулгыг Олон улсын байгууллагын газарт атташегаар, Б.Мөнхтүвшинг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт атташегаар, Ш.Чимэдцэеэг Америк, Африкийн газарт атташегаар, Б.Гарьдыг Төрийн захиргааны удирдлагын газарт атташегаар, Ц.Ганбаатарыг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт атташегаар 2013 оны 7 дугаар сарын 10-наас тус тус томилов.

Гурав. Төв аппаратад зарим ажилтныг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, томилов.Â

 1. З.Чинтүшигийг Америк, Африкийн газрын дэд захирлын үүрэгт ажлаас нь 2013 оны 7 дугаар сарын 10-наас чөлөөлж, М.Цэнгэгийг Америк, Африкийн газрын дэд захирлаар 2013 оны 7 дугаар сарын 10-наас томилов.
 1. Ж.Батсүхийг Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн ахлах нягтлан бодогчоор, Б.Мөнхбаярыг Европ, Ойрхи Дорнодын газарт мэргэжилтнээр, Ч.Баттулга Гэрээ, эрх зүйн газарт мэргэжилтнээр, Ж.Соёлмааг Гэрээ, эрх зүйн газарт мэргэжилтнээр тус тус томилов.

Дөрөв. Төв аппаратын зарим албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулав.

 1. Дипломат ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тул ГХЯ-ны ТЗУГ-ын Мэдээлэл, технологийн тасгийн гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ш.Батбаярт “үндсэн цалинг гурван сар хүртэл хугацаагаар 20 хувиар бууруулах”, дипломат ажилтны ёс зүйн хэм хэмжээг ноцтой зөрчсөн тул Гэрээ, эрх зүйн газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Ц.Чингарьдыг дипломат албанаас халах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулахаар шийдвэрлэв.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2013.07.02

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2013 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№ 05/13

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 5 дугаар хуралдаан 2013 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Нэг. Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 92 жилийн ойг тохиолдуулан дараах ажилтны албан тушаал, дипломат цол, зэрэг дэвийг ахиулахаар шагнав. Үүнд:

 1. Стокгольм дахь ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Х.Көкен, Парис дахь ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга М.Батсайхан нарыг зөвлөхөөр, ГЭЗГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга А.Амаржаргалыг нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар, Консулын газрын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Т.Болормаа, Оттава дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Э.Батзоригийг хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, ААГ-ын атташе У.Нямхүү, Консулын газрын атташе Д.Батбилэг, Лондон дахь ЭСЯ-ны атташе Б.Мөнхжин, Сөүл дэх ЭСЯ-ны атташе Б.Цацралыг гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар тус тус дэвшүүлэх;
 1. Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Цогтсайханд “тэргүүн шадар” цол, ХШҮДАГ-ын захирал Ш.Хишигсүрэн, Консулын газрын захирал Ш.Сүхбаатар, ДЁА-ны дэд дарга Д.Уянга нарт “шадар” цол, ЕОДАГ-ын дэд захирал Э.Булган, Бээжин дэх ЭСЯ-ны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Г.Сувдсүрэн нарт “тэргүүн итгэмжит” цол, АНДОГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Г.Хулан, БТСГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Ш.Ринченмядаг, Стокгольм дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Л.Мөнхтүшиг, Хонг Конг дахь ЕКГ-ын дэд консул Л.Базарсад, Варшав дахь ЭСЯ-ны хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Т.Тэгшжаргал нарт “итгэмжит” цол тус тус олгох;
 1. Монгол Улсаас Швецарийн холбооны улсад суугаа Элчин сайд Л.Оргилыг Гадаад харилцааны яамны хүндэт өргөмжлөлөөр шагнах;
 1. Улаан-Үд дэх ЕКГ-ын зөвлөх Д.Нархажид, АНДОГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Д.Нямаа, ЕОДАГ-ын хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга Н.Чимгүүндарь, БТСГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Х.Энх-Орших, ААГ-ын гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Б.Хулан, ТЗУГ-ын мэргэжилтэн Д.Адъяасүрэн, Б.Тэлмүүн, ААГ-ын мэргэжилтэн А.Ангар нарыг сарын цалингаар урамшуулах;
 1. ХШҮДАГ-ын дэд захирал Д.Энхтуяа, ГХТА-ын дарга Б.Сарантуяа, КГ-ын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга Ц.Сийлэгмаа, Сөүл дэх ЭСЯ-ны ахлах нягтлан бодогч Ч.Сэлэнгэ, Вашингтон дахь ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Г.Лхагвасүрэн нарыг “Алтан гадас” одонгоор, Элчин сайд Т.Залаа-Уулыг “Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд” дипломат цолоор, Элчин сайд Ц.Ганхуяг, Прага дахь ЭСЯ-ны зөвлөх Б.Баасансүрэн нарыг “Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин” дипломат цолоор, ХөОГ-ын Хил, хилийн боомтын тасгийн дарга Р.Бизьяаг “Хөдөлмөрийн хүндэт” медалиар, Бээжин дэх ЭСЯ-ны аж ахуйн эрхлэгч-жолооч Ж.Содбилэгт, мөн ЭСЯ-ны жолооч Л.Алдархүү нарыг “Онц тээвэрчин” цолоор, Брюссель дэх ЭСЯ-ны цэргийн атташе Д.Ганбаатарыг “Цэргийн гавъяаны одон”-гоор шагнуулахаар нэрийг дэвшүүлж, холбогдох байгууллагад уламжлахаар тус тус тогтов.

Хоёр. Дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаад хугацаа нь дуусч ирсэн дараах албан хаагчийг төв аппаратад ажилд томилов. Үүнд:

 1. Н.Батааг КГ-т дэд захирлаар, Б.Жаргалсайханыг ОУБГ-т зөвлөхөөр, Я.Ариунболдыг ТЗУГ-т зөвлөхөөр, Д.Ганболдыг ДЁА-нд зөвлөхөөр, О.Пунцагдашийг ХШҮДАГ-т зөвлөхөөр, Н.Ачгэрэлийг ДЁА-нд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, А.Анандыг БТСГ-т хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, А.Энх-Амгаланг АНДОГ-т хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар,  М.Цэнгэгийг ААГ-т хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, Т.Тэгшжаргалыг ЕОДАГ-т хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар, С.Энхбатыг АНДОГ-т гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Б.Булганыг АНДОГ-т гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Д.Булганыг ХөОГ-т гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар, Г.Алтанхундагыг ГЭЗГ-т гуравдугаар нарийн бичгийн даргаар тус тус томилов.

Гурав. Түр чөлөө авсан дараах албан хаагчийг төв аппаратад ажилд томилов. Үүнд:

 1. Г.Төмөрчулууныг БТСГ-т зөвлөхөөр, В.Энхболдыг БТСГ-т зөвлөхөөр, А.Батсайханыг ХөОГ-т зөвлөхөөр, Д.Даваасүрэнг ОУБГ-т зөвлөхөөр, Н.Туяацэцэгийг ХөОГ-т нэгдүгээр нарийн бичгийн даргаар тус тус томилов.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн мэдээ 2014.01.23

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

2014 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№Â  01/14

ГХЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 1 дүгээр хуралдаан  2014 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр болж, боловсон хүчний холбогдолтой дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Үүнд:

Нэг. Дипломат төлөөлөгчийн газарт зарим албан хаагчийг томилох, шилжүүлэн томилох, эгүүлэн татахаар шийдвэрлэв.

 1. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны саналыг үндэслэн Б.Наранзулыг Дели дэх ЭСЯ-нд хоёрдугаар нарийн бичгийн даргаар 2014 оны 3 дугаар сарын 1-нээс томилох;
 2. Хөх хот дахь ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга А.Гэрэлмааг Хайлаар дахь Консулын газарт дэд консулаар 2014 оны 6 дугаар сарын 1-нээс нэг жилийн хугацаатай шилжүүлэн томилох;
 3. Ц.Цогтбилэгийг Бээжин дэх ЭСЯ-ны техник ажилтны үүрэгт ажлаас өөрийнх нь хүсэлтээр 2014 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлж, эгүүлэн татах;
 4. Л.Түмэнтуулыг Бээжин дэх ЭСЯ-нд техник ажилтнаар 2014 оны 6 дугаар сарын 1-нээс томилох;

Хоёр. Төв аппаратад зарим албан хаагчийг томилохоор шийдвэрлэв.

 1. Гэрээ, эрх зүйн газрын нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга А.Амаржаргалыг Гэрээ, эрх зүйн газрын дэд захирлаар 2014 оны 1 дүгээр сарын 22-ноос томилох;
 2. Д.Их-Одыг Ази, Номхон далайн орнуудын газарт мэргэжилтнээр 2014 оны 1 дүгээр сарын 22-ноос 3 сарын туршилтын хугацаагаар томилох;
 3. Б.Нэргүйг Дипломат ёслолын албанд мэргэжилтнээр 2014 оны 1 дүгээр сарын 22-ноос 3 сарын туршилтын хугацаагаар томилохоор тус тус шийдвэрлэв.