ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫАЛБАН ХААГЧИДТАЙ ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЭЛ
Ажилтны нэр Албан тушаал АжлынУтас /Факс/ Чиг үүрэг, хариуцах ажил
УДИРДЛАГА
Б.Нямдаваг Сайдын туслах 262627 Сайдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, ажлын хуваарийг төлөвлөх, зохион байгуулах, Сайдад ирсэн бүх талын мэдээллийг танилцуулах, өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг холбогдох газар, ажилтанд танилцуулах
Ц.Даваасүрэн Дэд сайдын туслах 262729 Дэд сайдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, ажлын хуваарийг төлөвлөх, зохион байгуулах, Дэд сайдад ирсэн бүх талын мэдээллийг танилцуулах, өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг холбогдох газар, ажилтанд танилцуулах
Б.Жавхлан ТНБД-ын туслах 262715 Төрийн нарийн бичгийн даргын өдөр тутмын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах, ажлын хуваарийг төлөвлөх, зохион байгуулах, ТНБД-д  ирсэн бүх талын мэдээллийг танилцуулах, өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврыг холбогдох газар, ажилтанд танилцуулах
Тусгай үүрэг гүйцэтгэгч Элчин сайд
Б.Даваадорж ТҮГЭС 262849
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР
Ш.Одонбаатар Захирал 261678 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, хөгжилд таатай гадаад орчин бүрдүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, нэгдсэн зохицуулалттай холбогдсон арга хэмжээг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Б.Дорж Дэд захирал 262098 Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, Мюнхений аюулгүй байдлын бага хурлын асуудлыг хариуцах, газрын дотоод ажлыг зохион байгуулж, ажилтнуудыг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Зөвлөх 261587 Гуравдагч хөрш, Европын холбоотой харилцах, цөмийн зэвсэггүй бүсийн асуудлыг хариуцах, УИХ-ын Тамгын газартай харилцах
Д.Батжав Зөвлөх 261806 ОХУ-тай дунд, урт хугацаанд хамтран ажиллах бодлого боловсруулах, төлөвлөх, гурван талын уулзалтын асуудал болон яамны хагас, бүтэн жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулах асуудлыг хариуцах, аймгуудын ЗДТГ-ын гадаад харилцааны нэгжтэй ажиллах, ЕТГ, ҮАБЗ-ийн ажлын албатай харилцах
Б.Жаргалсайхан Зөвлөх 262735 Монгол Улс гишүүнээр элсээгүй олон улсын болон бүс нутгийн байгууллагуудтай харилцах, Ази, Номхон далайн орнуудтай хамтран ажиллах бодлого боловсруулах, төлөвлөх асуудлыг хариуцах, яамны удирдлагын түвшний баримт бичгийн төсөл боловсруулах
Зөвлөх 262735 Олон улсын санхүү, эдийн засгийн байгууллагууд, эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр, чөлөөт худалдааны хэлэлцээр,  Засгийн газар хоорондын Комиссуудын асуудлыг хариуцан, ЗГХЭГ, яамд, агентлагийн гадаад харилцааны нэгжтэй харилцах, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн талаарх мэдээллээр хангах
С.Золжаргал Зөвлөх 263412 Монгол Улсын гадаад бодлогын төлөвлөлт, Аюулгүй байдал, терроризм, цэргийн хамтын ажиллагаа, энхийг сахиулах, НАТО, АПЕК, АСЕАН, АРФ, ПЕКК-тэй холбоотой асуудлыг хариуцах, яамны мэдээллийн цаг арга хэмжээг зохион байгуулах
Г.Хулан Мэргэжилтэн 261842 Ойрхи Дорнод, Африкийн асуудал, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт гаргах, ЗГХЭГ-т явуулдаг сар, улирал, хагас жил, бүтэн жилийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах, газрын оффис менежерийн ажлыг гүйцэтгэх
Орчуулгын алба
Дарга 262735 НҮБ-ын шинэчлэл, Уур амьсгалын өөрчлөлт, Ардчилал, Их 20, БРИКС-тэй холбоотой асуудлыг хариуцах, Ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд нарт хэлмэрчлэх ажлыг зохион байгуулах, Гадаад харилцааны яамнаас гаргаж буй албан мэдээ, мэдэгдлийн орчуулгыг эцэслэх
Хөрш орнуудын газар
Т.Жанабазар Захирал 261904 Монгол Улс ОХУ, БНХАУ-тай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, тэнцвэртэй хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангах, төрийн тэргүүн нарын гурван талт уулзалтын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Г.Байгалмаа Дэд захирал 261366 БНХАУ-тай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, улс төр, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,  зээл, тусламжийн хэмжээг зохих түвшинд байлгах, харилцааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг бүхэлд нь хариуцах, газрын дотоод ажлыг зохион байгуулах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Д.Хасар Дэд захирал 261244 ОХУ-тай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, улс төр, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,  зээл, тусламжийн хэмжээг зохих түвшинд байлгах, харилцааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлыг бүхэлд нь хариуцах, гурван талт хамтын ажиллагааны механизмыг бүрдүүлэх, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
О.Очирмаа Зөвлөх 262421 Монгол, Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцан, орон нутгийн хамтын ажиллагаанд оролцох, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Москва дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Сувдсүрэн Зөвлөх 262421 Монгол, Хятадын улс төрийн харилцаа, хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцан, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Бээжин дэх ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Бумцэнд Нэгдүгээр  нарийн бичгийн дарга 261584 Монгол, Хятадын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны асуудлыг хариуцан, орон нутгийн хамтын ажиллагаанд оролцох, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконг хотод суугаа ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэижлэг үзүүлэх
Д.Эрдэнэбүрэн Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 261517 Монгол, Оросын улс төрийн харилцааны асуудлыг хариуцан, боловсрол, соёл, хүмүүнлэг, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, батлан хамгаалах, хууль хяналтын болон орон нутгийн байгууллагуудын  хамтын ажиллагаа, ЕТГ, ҮАБЗ-ийн хамтын ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, ОХУ-ын Эрхүү, Кызыл хотод суугаа ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
С.Болор Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261517 Монгол, Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны ЗГХК-ын Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны дэд комиссын нарийн бичгийн даргаар ажиллах,  холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, ОХУ-ын Улаан-Үд хотод суугаа ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
О.Цэрэн-дондог Гуравдугаар  нарийн бичгийн дарга 261584 Монгол, Хятадын боловсрол, соёл, хүмүүнлэг, байгаль орчны салбарын хамтын ажиллагааг хариуцах, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, БНХАУ-ын Хөххот дахь ЕКГ, Эрээн, Хайлаар дахь КГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Европын газар
М.Цэнгэг Захирал 261618 Монгол Улсаас Европын Холбоо, Европын орнуудтай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Б.Болормаа Дэд захирал 261787 Европын Холбоо, Европын орнуудтай бүх талын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түншлэлийн түвшинд хүргэх, харилцааны үр ашгийг нь дээшлүүлэх бодлого, зорилтын хэрэгжилтийг хангах, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, хоёр болон олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох, газрын  дотоод ажлыг хариуцах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
О.Ангар Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 261554 Европын Холбоо, Бельги, Нидерланд, Люксембург, Серби, Унгар Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Брюссель, Будапешт дэх ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
О.Гочоодорж Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 262849 Герман, Австри, Словени, Хорват, Монтенегро, Босна-Герцегови Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Берлин, Вена дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ш.Ган-Эрдэнэ Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261950 ИБУИНВУ, Швед, Дани, Норвеги, Финланд, Ирланд, Исланд, Лихтенштейн, Швейцар, Армян, Гүрж Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан,  холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Лондон, Стокгольм дахь ЭСЯ, Женев дэх БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Билэгзаяа Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261832 Франц, Польш, Латви, Литва, Беларусь, Украин, Андорра, Азербайжан, Монако, Молдав Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Парис, Варшав дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Д.Ууганбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262104 Чех, Словак, Болгар, Румын, Грек, Кипр, Македон, Эстони Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Прага, Софи дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Ганбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261132 Итали, Испани, Португал, Турк, Мальт, Сан Марино, Гэгээн Ширээт, Албани Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Ром, Анкара дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ази, номхон далайн орнуудын газар
Э.Сарантогос Захирал 261282 Ази, Номхон далайн улс орнуудтай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Я.Болд-Эрдэнэ Дэд захирал 262403 Ази, Номхон далайн орнуудтай бүх талын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түншлэлийн түвшинд хүргэх, харилцааны үр ашгийг нь дээшлүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангах,  дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, хоёр болон олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох, газрын  дотоод ажлыг хариуцах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Н.Эрдэнэтуяа Зөвлөх 261249 БНСУ, БНАСАУ-тай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Сөүл, Пёньян дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Хулан Нэгдүгээр  нарийн бичгийн дарга 261249 Австрали, Шинэ Зеланд, Казахстан, Тажикистан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан,  Афганистан, Иран Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Канберра, Астана дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ц.Орхонтулга Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 263175 Индонез, Тайланд, Малайз, Лаос, Камбож, Сингапур, Филиппин, Бруней Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Жакарта, Бангкок, Вьентьян, Сингапур дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Энхбаатар Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262558 Япон Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Токио дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
С.Нямренчин Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 263175 Энэтхэг, Вьетнам, Мьянмар, Пакистан, Бангладеш, Балба, Бутан,  Шри-Ланка Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Шинэ Дели, Ханой, Бангкок /Мьянмартай харилцах чиглэлээр/ дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Отгонбаатар Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262558 Номхон далайн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Токио дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Америк, ойрхи дорнод, африкийн газар
Д.Гансүх Захирал 262843 Монгол Улсаас Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн орнуудтай улс төр, соёл боловсрол, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг  захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Ганболд Дэд захирал 262968 Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн орнуудтай бүх талын харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, түншлэлийн түвшинд хүргэх, харилцааны үр ашгийг дээшлүүлэх бодлого, зорилтын хэрэгжилтийг хангах, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах, хоёр болон олон талын хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох, газрын  дотоод ажлыг хариуцах, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Х.Көкен Зөвлөх 260905 Ойрхи Дорнод, Булангийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Кайр, Кувейт дэх  ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Г.Баттулга Зөвлөх 261750 АНУ, Израиль Улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Вашингтон дахь ЭСЯ, Сан Франциско дахь ЕКГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Д.Амаржаргал Мэргэжилтэн 260905 Канад, Африкийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Оттава дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Ч.Ариун Мэргэжилтэн 261750 Мексик, Төв болон Латин Америкийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Бразилия, Гавана  дахь ЭСЯ-ны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
О.Энхцэцэг Захирал 263654 Монгол Улсаас Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний системийн болон олон улсын бусад байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрын үйл ажиллагааг захиргааны  нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Гэрэлмаа Дэд захирал 261564 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн бүгд хуралдаан (ардчилал, хүний эрх, нийгмийн хөгжил)-нд оролцох, Олон улсын хамтын ажиллагааны сан, Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгтэй харилцах, хамтран ажиллах асуудлыг хариуцан, газрын дотоод ажлыг зохион байгуулж, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
С.Бадрал Зөвлөх 262657 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн II хороо, ЭЗНЗ /эдийн засгийн асуудлууд/, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын судалгааны төв, дамжин өнгөрөх тээврийн асуудлаарх олон улсын яриа хэлэлцээ, Азийн хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээ, Азид хамтын ажиллагаа, итгэлцлэлийг бэхжүүлэх бага хурал зэрэг байгууллагуудтай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
П.Баасанхүү Зөвлөх 261784 НҮБ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага, ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зэрэг байгууллагатай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Парис дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Гэрэлцэцэг Зөвлөх 262657 Ази-Европын уулзалт, НҮБ-ын Ази, номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс, Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага зэрэг байгууллагатай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Бангкок дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Мандхай Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 261533 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл, НҮБ болон олон улсын бусад байгууллагын сонгууль, ЗХА-ийн Аюулгүй байдлын асуудлаарх “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” санаачилгатай холбоотой асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
Ц.Анхбаяр Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 261933 Тогтвортой хөгжил, цөлжилт, ус ой, цаг уурын асуудлаарх НҮБ, олон улсын бусад байгууллагуудтай харилцах,  байгаль орчны чиглэлээрх олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтийн асуудлыг хариуцан, Женев дэх БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Амараа Хоёрдугаар  нарийн бичгийн дарга 261533 НҮБ-тай харилцах,  НҮБ-ын ЕА-н бүгд хуралдаан, НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөл, ЭҮНХ зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд оролцох асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Нью-Йорк дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Энэрэл Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262158 Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага, НҮБ-ын энхийг сахиулах үйл ажиллагаа, Олон улсын атомын энергийн агентлагтай харилцах, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, Вена дахь БТГ-ын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Б.Энхцэцэг Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261933 НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ Эмэгтэйчүүд, Хүн амын сан, Хүүхдийн сан, Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн,  77-гийн бүлэг (эдийн засаг, нийгмийн асуудлууд)  зэрэг байгууллагуудтай харилцах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
ГАДААД ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
В.Энхболд Захирал 262085 Монгол Улсын гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, бүс нутгийн интеграцад нэгдэх  бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын Эдийн засгийн коридор байгуулах асуудлыг харицан, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах,
Д.Булган Дэд захирал 263435 Монгол Улсын гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын бодлого, эрх зүйн орчныг сурталчлах  үйл ажиллагаанд оролцож, БНХАУ-тай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, БРИКС-ын банк, Торгоны замын сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банктай харилцах асуудлыг хариуцан, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулж,  газрын захирлыг эзгүйд орлох,
Б.Золтуяа Зөвлөх 261297 Дэлхийн худалдааны байгууллага, НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, Олон улсын худалдааны төвтэй харилцах, Япон Улстай байгуулсан Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, мэдээлэл, санал боловсруулах
З.Баттүшиг Зөвлөх 261684 ОХУ-тай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх, гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд, эдийн засгийн коридор байгуулах, дамжин өнгөрөх тээвэр, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах
Г.Өлзийсайхан Зөвлөх 261584 Европын комисс, ЕХ-ны худалдааны төсөл, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны байгууллага, Монголын бизнесийн зөвлөлтэй харилцах, худалдаа, эдийн засгийн хоёр болон олон талт гэрээ хэлэлцээртэй холбоотой асуудлыг хариуцан,  гэрээ хэлэлцээрийн судалгаа хийх, төсөл боловсруулах
Д.Эрдэнэ-Очир Ахлах мэргэжилтэн 261790 Ойрхи дорнод, Булангийн орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, худалдааны салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулах, хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх асуудлыг хариуцах, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Л.Энхболд Ахлах мэргэжилтэн 261951 НҮБ-ын АНДЭЗНК, АСЕАН, Олон улсын үзэсгэлэнгийн байгууллагатай харилцах, Өмнөд Америкийн орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, худалдааны стандартчлал, экспортын зохицуулалтын үйл ажиллагаанд оролцох, судалгаа хийх, санал, төсөл  боловсруулах
Э.Таня Ахлах мэргэжилтэн 261790 ЕврАзийн эдийн засгийн холбоо, Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагатай харилцах, хил орчмын худалдаа, дамжин өнгөрөх тээвэр, гаалийн тариф, импортын зохицуулалтын асуудлыг хариуцан, судалгаа хийх, санал боловсруулах
Д.Золзаяа Ахлах мэргэжилтэн 261951 НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал (UNCTAD), Ази, Номхон далайн хамтын ажиллагаа (АПЕК), Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны зөвлөл (ПЕКК), олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагатай харилцах, судалгаа хийх, мэдээлэл, санал боловсруулах
Д.Баярцэнгэл Мэргэжилтэн 261297 Америк, Канад, Мексик болон Өмнөд Америкийн орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах
Б.Батмагнай Мэргэжилтэн 261297 БНХАУ-тай худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх асуудлыг хариуцан, эдийн засгийн коридор байгуулах,  хил дамнасан эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож, холбогдох судалгаа хийх, санал боловсруулах, БРИКС-ын банк, Торгоны замын сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк зэрэг байгууллагатай харилцах
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
Н.Анхбаяр Захирал 261819 Яамны удирдлагын манлайллыг хангах үндсэн үүрэг хүлээж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, мерит тогтолцоог нэвтрүүлэх, гүйцэтгэлийн бодит, найдвартай шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, төгөлдөржүүлэх, сурталчилах, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Амарсайхан Дэд захирал 262889 Яам, ДТГ-уудын хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөлтийг хариуцан, ТАСЗ-ийн үйл ажиллагаанд оролцож, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулж, газрын захирлыг эзгүйд орлох
Т.Батбаатар Зөвлөх 262094 Яам, ДТГ-уудын албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх давтан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг хариуцан, яам, ДТГ-уудын ажлын   уялдаа холбоог хангах, ДТГ-уудын дотоод ажлыг хэвийн явуулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Я.Чинзориг Зөвлөх 263159 Яам, ДТГ-уудын албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт гаргах, үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэхтэй холбоотой асуудлыг хариуцан, дээд байгууллагуудын шийдвэрийг танилцуулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах
Л.Базарсад Зөвлөх 262094 Яам, ДТГ-уудын  үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой  асуудлыг хариуцан, яамны хэмжээнд зохиогдох нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
А.Гэрэлмаа Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 263159 ГХЯ, ДТГ-уудын хэмжээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг хариуцан, ГХЯ болон бусад яам, агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг гадаад, дотоодын урт, богино хугацааны сургалтад хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх
Н.Амармэнд Ахлах мэргэжилтэн 261155 ГХЯ, ДТГ-уудын мэдээллийн сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах ажлыг хариуцан, программ хангамжийг сайжруулах, журам зааврыг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах
А.Ариунзул Мэргэжилтэн 262748 ГХЯ, ДТГ-уудын албан хаагчдын хувийн хэргийг хөтлөх, бүрдлийг хангах, хадгалах, хүний нөөцийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээ тайлан, судалгаа гаргах
Т.Баясгалан Мэргэжилтэн 262121 ГХЯ, ДТГ-уудын цахим хаяг, цахим засаглал, цахим хуудасны хэвийн ажиллагааг хангах ажлыг хариуцан,  яамны албан хаагчдын компьютер, хэвлэгч, бусад дагалдах тоног төхөөрөмжийн гэмтэл саатлыг засварлах, тайлан мэдээ гаргах ажлыг гүйцэтгэх
Д.Энхчимэг Бичиг хэрэг 262135 Дипломат шуудан илгээх, хүлээн авах ажлыг хариуцан, төрийн, байгууллагын болон хувь хүний нууцын тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад оролцох
Ж.Халиун Бичиг хэрэг 262135 Яам болон бусад байгууллагуудын бичиг хэргийн харилцааг хариуцан, албан бичгийг илгээх, хүлээн авах, бүртгэх, архивлах ажлыг зохион байгуулах
Д.Адъяасүрэн Мэргэжилтэн 262230 ГХЯ-ны номын сангийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж, яамны шуурхай утсаар /62-262222/ тавьсан асуулт, санал хүсэлтийг бүртгэн танилцуулж, хариу өгөх
Б.Оюунболор Мэргэжилтэн 262694 Бусад байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, санал хүсэлтийг бүртгэн танилцуулах, хариу өгөлтөд бүртгэлээр хяналт тавих
Г.Дэлгэрмөрөн Мэргэжилтэн 262230 Төр, засгийн болон яамны удирдлагаас гадаад улсын адилтгах түвшний албан тушаалтанд илгээх албан бичиг, илгээлт, захидлыг монгол бичгээр үйлдэх ажлыг хариуцан, яамны хэвлэмэл хуудасны бүртгэл хөтлөх, зарцуулалтад хяналт тавих
Хуулийн хэлтэс
А.Энхмаа Ахлах мэргэжилтэн 261378 Яамны удирдлагын шийдвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргах, албан хаагчдын эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх
Д.Базаррагчаа Мэргэжилтэн 261378 Хууль тогтоомжийн төсөлд яамнаас санал өгөх ажлыг хариуцан, хууль, эрх зүйн актуудыг танилцуулах, сурталчлах, хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагаанд оролцох
Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс
Б.Барбаатар Дарга 262386 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төсвийн төсөл боловсруулах, нэгтгэх, батлуулах, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах ажлыг хариуцан, яам, ДТГ-уудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөв санхүү, хөрөнгө оруулалтыг хуваарилах, ашиглалтад хяналт тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэлтсийн ажилтнуудыг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Байгалмаа Ахлах нягтлан бодогч 262524 Яамны төв аппаратын урсгал болон нэмэлт санхүүжилтийн бүх гүйлгээ хийх, тайлан тооцоог гаргах ажлыг хариуцан, касс, харилцах данс, бараа материалын орлого, зарлагын бүртгэл хөтлөх, хяналт тавих, тайлагнах
Х.Алтантуяа Ахлах нягтлан бодогч 262221 Төрийн сангийн гүйлгээ хийж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж, яамны болон ДТГ-уудын албан хаагчдын НД болон ХХОАТ-ын тайланг гаргах
Д.Уранбилэг Нягтлан бодогч 261891 ДТГ-уудын төсөв, ДТГ-уудын санхүүжилтийн тооцоог хариуцан, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан гаргах, аудит хийлгэх үйл ажиллагаанд оролцох
Ч.Цэнд-Аюуш Нягтлан бодогч 262221 Яам, ДТГ-уудын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн эрхийг нээлгэх, шилжүүлэх, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, Төрийн сангийн гүйлгээг нэгтгэн мэдээллийн санд оруулах, үндсэн хөрөнгийн тайлан гаргах, шилэн дансны мэдээллийг хөтлөх
Б.Дэлгэржаргал Аж ахуйн эрхлэгч 262302 Яамны төв аппаратын үндсэн хөрөнгө, бараа материал, бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэх ажлыг хариуцан, хүлээн авалт, хурлын бэлтгэлийг хангах, тавилга, эд хогшил олгох, ашиглалтад хяналт тавих
Ж.Наранхүү Кассын нярав 262753 Яам, ДТГ-уудын дотоод тооцооны бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээг хийх, ДТГ-уудын хэрэгцээний үнэт цаас, визийн хуудасны захиалга хийх, хүргүүлэх, хяналт тавих
Гадаад харилцааны төв архив
Ө.Гаадармаа Дарга 263196 Монгол Улсын гадаад харилцаанд холбогдох баримт бичгийг архивын заавар журмын дагуу хадгалах ажилтнуудад лавлагаа, хуулбараар үйлчлэх, архивын баримтыг олон нийтэд сурталчлан таниулах, ГХТА-ын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
Б.Гантулга Ахлах мэргэжилтэн 262427 Төрийн архивын сан хөмрөг хариуцан, архивын баримтанд цахим хувь үйлдэн, байгууллага, иргэдэд архивын цахим болон цаасан баримтаар үйлчлэх
Ж.Батчимэг Мэргэжилтэн 262034 Архивын мэдээллийн технологийг хариуцан, цахим баримтын хадгалалт, ашиглалтын хэвийн нөхцлийг хангах үйл ажиллагаанд оролцох
Б.Тунгалагтуул Мэргэжилтэн 262197 Байгууллагын архивын сан хөмрөг хариуцан, гэмтэлтэй баримтыг сэлбэн засах
ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
А.Төмөр Захирал 262202 Олон улсын гэрээ, эрх зүйн бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, Монгол Улсын нэгдэн орох, соёрхон батлах олон улсын гэрээ, хоёр талын  шугамаар байгуулах гэрээтэй холбоотой асуудлыг хариуцан, газрыг  нэгдсэн удирдлагаар хангах
С.Ганхуяг Дэд захирал 263301 Азид хамтран ажиллах, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурал /CICA/-ын байгууллагатай харилцах, Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ  байгуулах, билэлтэд хяналт тавих, дээд, өндөр түвшний айлчлалын үеэр байгуулах олон улсын гэрээг төлөвлөх, гүйцэтгэх аргачлалаар хангах ажлыг хариуцан, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулах, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Г.Алтанхундага Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 263246 Олон улсын шуудан холбооны байгууллага, Ази, Африкийн хуулийн зөвлөлдөх хороо зэрэг байгууллагатай харилцах, БНХАУ-тай байгуулах  гэрээний асуудал,  хэрэгжилтэд хяналт тавих, хилийн боомтын асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Ц.Чингарид Хоёрдугаар  нарийн бичгийн дарга 262083 ОХУ-тай байгуулах гэрээний асуудал, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хилийн боомт, хоёр улсын үл хөдлөх хөрөнгийн асуудлыг хариуцан, байгууллага хоорондын олон улсын гэрээний бүртгэл хөтлөх, судалгаа хийх, төсөл, санал  боловсруулах
О.Цэцэгмаа Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 263246 Дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO), Олон улсын худалдааны эрх зүйн комисс (UNCITRAL)-тай эрх зүйн чиглэлээр харилцах, олон улсын худалдаа, эдийн засгийн эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, гааль, татвар, чөлөөт худалдааны гэрээний асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Б.Золбоо Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262083 Олон улсын эдийн засаг болон оюуны өмчийн эрх зүйн асуудлыг хариуцан, бусад улстай давхар татвар, үл хөдлөх хөрөнгө, оюуны өмчийн холбоотой гэрээ байгуулах,  төсөл, санал боловсруулах
С.Золзаяа Атташе 262516 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл, Хүний эрхийн дээд комиссарын газар, НҮБ-ын ЕА-н III хороотой харилцах, олон улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн болон хөдөлмөрийн эрх зүй,  арьс үндсээр алагчлахгүй байх зэрэг асуудал, соёл, боловсрол, эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын салбарын гэрээний асуудлыг хариуцан, холбогдох судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Ч.Сүхбаатар Мэргэжилтэн 262058 Олон улсын эрүүгийн шүүх (ICC)-тэй харилцах, терроризм, авлига, мөнгө угаах, мансууруулах бодис, хүний наймаатай холбоотой асуудлыг хариуцан,  судалгаа хийх, төсөл, санал боловсруулах
Хүний эрхийн хэлтэс
Б.Золжаргал Дарга 262179 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл, Хүний эрхийн дээд комиссарын газар, НҮБ-ын ЕА-н III хороо, Дүрвэгсдийн эрх зүй (UNHCR), Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (IOM)-тай харилцах, хүний эрхийн олон улсын гэрээнд нэгдэн орох зэрэг асуудлыг хариуцан, иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний болон улс төрийн эрх, эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх, эрүүдэн шүүхтэй холбогдох олон улсын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, илтгэл бэлтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах
Хилийн хэлтэс
Д.Ганболд Дарга 261460 Монгол Орос, Монгол Хятадын хилийн боомтын холбогдолтой асуудлыг хариуцан, хилийн боомтын үйл ажиллагааны тухай олон улсын гэрээний хэрэгжилтийг зохицуулах, хил орчмын бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах
Консулын газар
Я.Ариунболд Захирал 262187 324244ф Консулын харилцаа, эрх зүйн бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хилийн чанадад буй монгол иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, иргэдэд консулын үйлчилгээ үзүүлэх, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Л.Мөнхтүшиг Дэд захирал 262265 Иргэдтэй харилцах болон консулын үйлчилгээ үзүүлэх асуудлыг хариуцан, гадаадад байгаа монгол иргэний бүртгэл, судалгааг хөтлөх, сайжруулах, иргэдэд зориулсан  зөвлөмж, сэрэмжлүүлэгийн мэдээ мэдээлэл бэлтгэн түгээх зэрэг ажлыг зохион байгуулж, газрын  дотоод ажлыг хариуцан, захирлыг  эзгүйд орлох,
Ч.Гантулга Зөвлөх 262319 Хоёр талын консулын харилцааны асуудлыг хариуцан, хоёр талын консулын зөвлөлдөх уулзалтын бэлтгэлийг хангах, консулын байгууллагын байршил, зэрэглэл, бүтцийн талаар судалгаа хийж, санал боловсруулах
Б.Энхбаяр Зөвлөх 262088 Иргэдийн иргэний болон эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой асуудлыг хариуцан, хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Д.Батбилэг Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 262503 Албан хэргээр зорчих визийн зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, мэдээ тайлан гаргах, консулын үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим виз олгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах
О.Цэрэнжаргал Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 262419 Консулын үйлчилгээний нэгдсэн зохицуулалтын ажлыг хариуцан, албан хэргээр зорчих албан тушаалтны асуудлаар ДТГ-уудтай харилцах
З.Шүрэнцэцэг Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 262282 Өргөмжит консулын асуудлыг хариуцан, ажлын чиглэл, заавраар хангаж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцох
Т.Бат-Орших Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262088 Гадаадад эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон болон ял эдэлж байгаа иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, эрх зүйн хамгаалалтад авах, гадаадын иргэдийн асуудлаар ДТГ-уудтай харилцах
Ц.Бямбадорж Ахлах мэргэжилтэн 262088 Гадаадад иргэний хэрэгт холбогдсон иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, эрх зүйн хамгаалалтад авах арга хэмжээг зохион байгуулахад оролцох
Ц.Майцэцэг Мэргэжилтэн 262282 Консулын асуудалтай холбоотой олон улсын эрх зүйн асуудлыг хариуцан, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, холбогдох үндэсний хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх, санал боловсруулах
Б.Жавхлан Мэргэжилтэн 262029 Дипломат, албан паспорт олгох,  сунгалт хийх ажлыг хариуцан, бүртгэл хөтлөх, цахим паспортын сервер, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах
А.Түвшин Мэргэжилтэн 261684 Баримт бичиг баталгаажуулалт /Апостиль, консулын баталгаа/-ыг хариуцах
ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА, СОЁЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР
Х.Мандахцэцэг Захирал 261262 Монгол Улсын гадаад сурталчилгаа, соёлын гадаад харилцааны бодлогыг боловсруулах,  төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, газрыг  захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
П.Баярмагнай Дэд захирал 262235 Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах, гадаад орнуудтай соёлын харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлэх, хилийн чанад дахь монголчуудын холбоод, монгол үндэстнүүдтэй харилцааг өргөтгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, газрын дотоод ажлыг хариуцан, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Г.Энхтуяа Хоёрдугаар нарийн бичгийн дарга 261963 Америк тивийн орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, монгол судлалыг хилийн чанадад хөгжүүлэх, монголын түүх, соёлын үнэт өвийг судлах, сурталчлах ажилд дэмжлэг үзүүлэх
П.Энхбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261963 “Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, гадаадын хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хилийн чанадад нийтлэгдсэн Монгол Улсын тухай мэдээлэлд мониторинг хийх асуудлыг хариуцан ажиллах
Ю.Болор-Эрдэнэ Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261939 “Дэлхийн Монголчууд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, Монгол Улсын Соёлын элчийг томилох, хилийн чанад дахь монгол иргэдтэй харилцах асуудлыг хариуцах
Т.Мөнхжаргал Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 261963 Азийн орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
Э.Ануу Гуравдугаарнарийн бичгийн дарга 261963 Африк, Ойрхи Дорнодын орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, гадаад сурталчилгааны мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, гадаадын сурвалжлагчдын бүртгэл болон газрын бичиг хэргийн ажлыг эрхлэн явуулах
Т.Одсүрэн Мэргэжилтэн 261963 Европын орнуудад Монгол Улсыг сурталчилсан соёл урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах асуудлыг хариуцан, Монгол Улсад зохиогдох гадаад орнуудын соёлын арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх
Дипломат ёслолын газар
Ц.Мөнх-Өлзий Захирал 262613 Төрийн дипломат ёслолын бодлогыг боловсруулах, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, газрын үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Э.Одмөнх Дэд захирал 262962 Дипломат ёслол хүндэтгэл, баяр ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах, ёслолын асуудлаар зөвлөгөө өгөх, зохицуулалт хийх, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг удирдан,  газрын дотоод ажлыг хариуцан, газрын захирлыг  эзгүйд орлох
Г.Мэнджаргал Зөвлөх 262348 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч болон ГХЯ-ны ТНБД-ын дипломат ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах, АНД-н орнууд, түүний ДТГ-ын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Г.Батбаяр Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 262648 Монгол Улсын Их Хурын дарга, Ерөнхий сайдын дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, Төв Азийн орнууд, ДТГ-уудын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
О.Эрдэнэсамбуу Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга 263445 Гадаад харилцааны дэд сайдын дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, Европын орнууд, түүний ДТГ-уудын ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
Г.Хосбаяр Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262561 Гадаад харилцааны сайдын дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, тусгай үүргийн нислэгийн зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулах
Э.Хонгорзул Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 262631 Олон улсын байгууллагатай холбоотой дипломат ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангах, ёслолын бусад үйлчилгээг зохион байгуулах
Ц.Тайван Ахлах мэргэжилтэн ф322964 262561 Улаанбаатар дахь дипломат төлөөлөгчийн газруудын эрх ямба, халдашгүй дархан эрхтэй холбогдсон үйлчилгээг үзүүлэх, дипкорпусын бүртгэл хөтлөх, дипломат ачааны зөвшөөрөл, автомашины тусгай дугаар олгох зэрэг ажлыг гүйцэтгэх
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
Б.Баярсайхан Захирал 261859 Гадаад харилцаанд холбогдох хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүд, дээд байгууллагуудын шийдвэр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, зорилтуудын  хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан санал үндэслэл, зөвлөмж боловсруулах, газрын  үйл ажиллагааг захиргааны нэгдсэн удирдлагаар хангах
Д.Тэгшжаргал Дэд захирал 262536 Гадаад харилцааны салбарын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудит хийх,  эрсдэлийн удирдлагаар хангах, холбогдох журам, зааврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад оролцож, бусад байгууллагуудын зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг хариуцаж, газрын  дотоод ажлыг зохион байгуулж, захирлыг  эзгүйд орлох
Т.Эрдэнийчулуу Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга 263607 Яам, ДТГ-уудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, гадаад харилцаанд хамаарах бодлогын баримт бичгүүдийн болон дээд, өндөр түвшний айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, үнэлгээ, мэдээ тайлан гаргах, ЗГХЭГ-ын үнэлгээний мэдээллийн санд байршуулах
Г.Өнөрчимэг Нягтлан бодогч, дотоод аудитор 263607 Яам, ДТГ-уудын төсөв, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх үйл ажиллагаанд оролцож, төсөв, санхүүгийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт, гэрээний биелэлтийг  сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх
С.Бямбажаргал Мэргэжилтэн 263607 Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ хийх, яам, ДТГ-уудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, яамны удирдлагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих үйл ажиллагаанд оролцож, дотоод аудитын арга зүй, зөвлөмж боловсруулах

ГХЯ-ны хаяг: 14210  Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Энх тайваны өргөн чөлөө, 7а

Шуурхай утас:62262222, Факс:(976-11) 322127,

E-Mail:info@mfa.gov.mn ,Website:http://www.mfa.gov.mn,

—0—0—0—