МОНГОЛ, ОРОС, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН БООМТЫН ХӨГЖЛИЙН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХИЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ХОЛБООНЫ АГЕНТЛАГ БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР

МОНГОЛ, ОРОС, ХЯТАДЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР БАЙГУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ХООРОНД ХУДАЛДААНЫ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХИЙН ТУЛД ТААТАЙ НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ХОЛБООНЫ ГААЛИЙН АЛБА БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХООРОНДЫН САНАМЖ БИЧИГ

МОНГОЛ УЛС, ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС, БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДУНД ХУГАЦААНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМЫН ЗУРАГЛАЛ