2017 оны төсвийн төсөл ТЕЗ ГХЯ
Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ

2017 онд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ.

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
          1  Барилгын ажлын урьдчилгаа    301,200,000.00     301,200,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          2  Барилгын ажлын урьдчилгаа    398,800,000.00     398,800,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          3  Барилгын ажлын урьдчилгаа    150,000,000.00     150,000,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          4  Барилгын ажлын урьдчилгаа       80,000,000.00       80,000,000.00  Зиг заг дизайн ХХК
          5 Засварын ажлын төлбөр 26037627 26037627 Зиг Заг дизайн ХХК
          6 Засварын ажлын төлбөр 5674000 5674000 Зиг Заг дизайн ХХК
          7 БНСВУ-ын ЭСЯ-ны байрны засвар 7587207 7587207 ДБҮЭГазар
          8 Гадна .дотно шилэн хаалга хийл 36131765 36131765 Зиг Заг дизайн ХХК
          9 Гражийн мозайкан шал, хаалга хийхэд 26250000 26250000 Зиг Заг дизайн ХХК
        10 Цахилгаан, холбоо, дохиололын самбар хийхэд 49810120 49810120 Зиг Заг дизайн ХХК

 

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ 2016

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний нэр
Гэрээний дүн Гэрээний дүн Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
1 Автомашины үлдэгдэл төлбөр шилжүүлэв 2016-02-23     837,153,822.00 Хэт моторс ХХК
2 АСЕМ-ын уулзалтын туг далбааны үнийн урьдчилгаа 2016-04-11       15,171,000.00 Аранзал туг трейд ХХК
3 АСЕМ-ын хурлын Монголиа номны үнэ 2016-04-14       19,750,000.00 Мөнхийн үсэг ХХК
4 АСЕМ-д ороолт логотой тор 2016-04-19       14,520,000.00 Говь ХК
5 Бага оврын 2ш Мерседес бенз автомашин 2016-05-04     581,400,000.00 Ридакарс ООО
6 Япон улсад захиалгаар хийлгэсэн балны үнэ 2016-05-12       84,621,240.00 Мицубуши Токио Ханбай  компани
7 АСЕМ -ын лого бүхий цүнх 2016-05-31  10.780.000 Монланс ХХК
8 АСЕМ-ын туг далбааны зардал 2016-06-03  15.171.000 Аранзал туг трейд ХХК
9 Монланс ХХК 2016-06-03  9,075,000 АСЕМ логотой арьсан үзэгний гэр
10 Монланс ХХК 2016-06-10  6,468,000 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан цүнх
11 Монланс ХХК 2016-06-10  5,445,000 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан үзэг
12 Грандворк интернэшнл ХХК 2016-06-14 29,000,000 25ш компьютерын үнэ
13 Дүдү боловсролын сан 2016-06-15 33,800,000 АСЕМ-ын лого бүхий тэмдэг, алчуурны үнэ
14 ЦЕГ-САТГ. Нэмэлт санх-лт 2016-06-16 172,970,608 Сервер болон мэдээлэл холбоо тоног төхөөрөмжийн зардал
15 Бөртэ ХК 2016-06-20 173,200,000 Хүндэт харуул, морьт цэргийн ёслолын хувцас
16 Нью-Эйкшн ХХК 2016-06-20 9,419,900 ГХЯ-ны дотоод сүлжээний төхөөрөмж
17 Капитал орд ХХК 2016-06-22 26,069,000 Спам шүүлтүүр хийх программ хангамжийн зардал
18 Зайрмагтайн хөндий ХХК 2016-06-24 25,766,300 АСЕМ хурлын тоног төхөөрөмж
19 Гааль, татварын ерөнхий газар 2016-06-28 32,000,000 Буянт ухаагийн гаалийн албан хаагчдын хувцасны зардал
20 Интерпресс ХХК 2016-06-30 15,180,000 Монголын урлаг зургийн цомог
21 АСЕМ логотой арьсан үзэгний гэр 2016-06-03 9,075,000 Монланс ХХК
22 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан цүнх 2016-06-10 6,468,000 Монланс ХХК
23 АСЕМ-ын лого бүхий арьсан үзэг 2016-06-10 5,445,000 Монланс ХХК
24 25ш компьютерын үнэ 2016-06-14 29,000,000 Грандворк интернэшнл ХХК
25 АСЕМ-ын лого бүхий тэмдэг, алчуурны үнэ 2016-06-15 33,800,000 Дүдү боловсролын сан
26 Хүндэт харуул, морьт цэргийн ёслолын хувцас 2016-06-20 173,200,000 Бөртэ ХК
27 ГХЯ-ны дотоод сүлжээний төхөөрөмж 2016-06-20 9,419,900 Нью-Эйкшн ХХК
28 Спам шүүлтүүр хийх программ хангамжийн зардал 2016-06-22 26069000 Капитал орд ХХК
29 АСЕМ хурлын тоног төхөөрөмж 2016-06-24 25766300 Зайрмагтайн хөндий ХХК
30 Буянт ухаагийн гаалийн албан хаагчдын хувцасны зардал 2016-06-28 32000000 Гааль, татварын ерөнхий газар
31 Монголын урлаг зургийн цомог 2016-06-30 15180000 Интерпресс ХХК
32 The History of Mongolia номны үнэ 2016-07-05 48,000,000 НЭПКО ХХК
33 43 ш теле хяналтын камер суурилуулах зардал 2016-07-07 21,241,570 Холбооны хэлтэс н.с.
34 АСЕМ-ын энгэрийн тэмдэг, алчуурны үнэ 2016-07-07 8,450,000 Дүдүболовсролын сан
35 АСЕМ-ын бэлгэнд уран зураг бусад зардал 2016-07-19 183,000,000 Үндэсний артель
36 АСЕМ-д дэвтэр, хавтас, торны үнэ 2016-07-19 24,249,000 АзХур ХХК
37 Mongolica сэтгүүлийн тусгай дугаарын үнэ 2016-07-20 6,400,000 Ирмүүн-Агентлаг ХХК
38 АСЕМ-ын хурлын тавилга, тоног төхөөрөмжийн үнэ 2016-07-20 11,042,700 Зайрмагтайн хөндий ХХК
39 53-н ширхэг Монгол дээлний үнэ 2016-07-21 15,158,000 Торгозагвар ХХК
40 Зочдод өгөх ноолууран бэлэгний үнэ 2016-07-21 10,017,000 Говь ХК
41 120 ш ноолууран малгайны үнэ 2016-07-21 13,200,000 Тэрхэн нутаг ХХК
42 3 ш Ниссан Патрол авто машины үнэ 2016-07-22 427,000,000 Моннисмоторс ХХК
43 Үндэсний тойм сэтгүүлийн тусгай дугаарын үнэ 2016-07-28 10,000,000 Тойм-Инк ХХК

Төсөв vs Гүйцэтгэл (Сар)

1
Зардал 2016 он 1 1 хэм/хэт
УРСГАЛ ЗАРДАЛ      7,932,590,500.00        498,511,245.00         270,159,012.50        228,352,232.50
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил      1,867,437,000.00        155,619,000.00         155,619,000.00                              –
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл         205,418,100.00          17,117,800.00           17,117,800.00                              –
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал         181,427,400.00          15,119,100.00           14,088,540.00            1,030,560.00
Хангамж, бараа материалын зардал           48,464,700.00            2,639,945.00             2,639,945.00                              –
Нормативт зардал                168,000.00                 14,000.00                               –                 14,000.00
Эд хогшил,урсгал засварын зардал           11,880,000.00                              –
Томилолт, зочны зардал      1,021,576,400.00          85,131,400.00           40,893,727.50          44,237,672.50
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний 300,889,700.0                              –                               –                              –
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж      1,299,196,800.00        180,200,000.00
Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 2,870,000,000.0 2,870,000.0            2,870,000.00
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 126,132,400.0                              –
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР      7,932,590,500.00        574,719,300.00         247,721,500.00        326,997,800.00
Улсын төсвөөс санхүүжих      7,372,590,500.00        528,052,600.00         230,564,900.00        297,487,700.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих         560,000,000.00          46,666,700.00           17,156,600.00          29,510,100.00
2
Зардал 2017 он 2 2 хэм/хэт
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     1,035,298,900.00         475,149,917.60        560,148,982.40
Цалин хөлс,урамшуулал 1,867,437,000        311,238,000.00         311,238,000.00                              –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 205,418,100          34,235,600.00           34,235,600.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал 181,427,400          28,469,200.00           28,016,652.00               452,548.00
Хангамж,бараа материалын зардал 48,464,700            7,575,000.00             6,181,951.80            1,393,048.20
Нормативт зардал 168,000                 28,000.00                               –                 28,000.00
Эд хогшил,урсгал засварын зардал 11,880,000            1,980,000.00 1,190,000.0               790,000.00
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400        170,262,800.00           94,287,713.80          75,975,086.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний 300,889,700            1,135,700.00                               –            1,135,700.00
Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,299,196,800            2,174,600.00            2,174,600.00
Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг 2,870,000,000 478,200,000.0        478,200,000.00
Бусад урсгал шилжїїлэг 126,132,400                              –
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     1,035,298,900.00         475,149,917.60        560,148,982.40
Улсын төсвөөс санхүүжих 7,372,590,500        941,965,500.00         461,129,800.00        480,835,700.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих 560,000,000          93,333,400.00           14,020,117.60          79,313,282.40
3
4
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     1,997,265,800.00      1,466,508,668.20        530,757,131.80
Цалин хөлс, урамшуулал         1,867,437,000.00 622,476,000.00 622,476,000.00                              –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл            205,418,100.00 68,471,200.00 68,471,200.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал            181,427,400.00 56,938,400.00 50,646,296.00            6,292,104.00
Хангамж, бараа материалын зардал              48,464,700.00          15,150,000.00           14,272,427.40               877,572.60
Нормативт зардал                   168,000.00                 56,000.00                               –                 56,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал              11,880,000.00 3,960,000.00 3,576,779.00               383,221.00
Томилолт, зочны зардал         1,021,576,400.00 340,525,600.00 198,299,998.80        142,225,601.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            300,889,700.00 34,488,600.00           14,045,590.00          20,443,010.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал         1,299,196,800.00 330,000,000.00        330,000,000.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг         2,870,000,000.00 478,200,000.00 472,184,577.00            6,015,423.00
Бусад урсгал шилжүүлэг            126,132,400.00 47,000,000.00 22,535,800.00          24,464,200.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     1,997,265,800.00      1,899,093,062.00          98,172,738.00
Улсын төсвөөс санхүүжих         7,372,590,500.00     1,811,734,700.00      1,810,234,700.00            1,500,000.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих            560,000,000.00        185,531,100.00           88,858,362.00          96,672,738.00
5
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ       26,925,454,100.00 2,586,761,580.00 1,775,952,446.21 810,809,133.79
Цалин хөлс, урамшуулал 1,886,364,000 732,165,000.00 732,165,000.00  –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 157,339,500 85,589,000.00 85,589,000.00  –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал 223,865,600 71,173,000.00 57,324,239.91 13,848,760.09
Хангамж, бараа материалын зардал 56,134,000 18,937,500.00 18,074,281.50 863,218.50
Нормативт зардал 169,200 70,000.00  – 70,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 16,698,400 4,950,000.00 3,576,779.00 1,373,221.00
Томилолт, зочны зардал 678,195,300 425,657,000.00 330,589,972.80 95,067,027.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 12,320,000 63,020,080.00 42,590,913.00 20,429,167.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21,420,088,500 660,000,000.00 660,000,000.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 2,424,611,400.00 478,200,000.00 478,116,105.00 83,895.00
Бусад урсгал шилжүүлэг 49,668,200.00 47,000,000.00 27,926,155.00 19,073,845.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР       26,312,973,400.00 2,586,761,580.00 2,479,727,662.00 107,033,918.00
Улсын төсвөөс санхүүжих 25,752,973,400 2,392,369,300.00 2,390,869,300.00 1,500,000.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих 560,000,000 194,392,280.00 88,858,362.00 105,533,918.00
6
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     4,524,582,400.00      2,832,746,757.19     1,691,835,642.81
Цалин хөлс, урамшуулал         1,867,437,000.00        933,714,000.00         933,714,000.00                              –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл            205,418,100.00        102,706,800.00         102,706,800.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал            181,427,400.00          90,714,600.00           61,390,259.63          29,324,340.37
Хангамж, бараа материалын зардал              48,464,700.00          24,232,200.00           23,796,592.31               435,607.69
Нормативт зардал                   168,000.00                 84,000.00                  84,000.00                              –
Эд хогшил, урсгал засварын зардал              11,880,000.00            5,940,000.00             4,916,429.00            1,023,571.00
Томилолт, зочны зардал         1,021,576,400.00        510,788,400.00         405,527,182.25        105,261,217.75
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            300,889,700.00        150,469,200.00           39,577,135.00        110,892,065.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал         1,299,196,800.00     1,145,000,000.00           34,569,247.00     1,110,430,753.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг         2,870,000,000.00     1,497,866,600.00      1,200,384,000.00        297,482,600.00
Бусад урсгал шилжүүлэг            126,132,400.00          63,066,600.00           26,081,112.00          36,985,488.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     4,524,582,400.00      4,170,119,087.61        354,463,312.39
Улсын төсвөөс санхүүжих         7,372,590,500.00 4,244,582,400 3,769,901,880        474,680,520.00
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих            560,000,000.00 280,000,000         400,217,207.61      (120,217,207.61)
7
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     4,869,065,000.00      2,450,870,913.19     1,914,388,617.32
Цалин хөлс, урамшуулал         1,867,437,000.00     1,089,333,000.00      1,073,743,467.00   –
Нийгмийн даатгалын шимтгэл            205,418,100.00        119,824,600.00         102,706,800.00          17,117,800.00
Байр ашиглалттай холбогдох зардал            181,427,400.00          99,642,200.00  63,356,486,30          36,285,713.70
Хангамж, бараа материалын зардал              48,464,700.00          26,805,600.00           24,331,918.99            2,473,681.01
Нормативт зардал                   168,000.00                 98,000.00                  84,000.00                 14,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал              11,880,000.00            6,930,000.00             5,354,429.00            1,575,571.00
Томилолт, зочны зардал         1,021,576,400.00        595,919,800.00  424,859,450,19        171,060,349.81
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            300,889,700.00        192,934,100.00           44,266,298.20        148,667,801.80
Бараа үйлчилгээний бусад зардал         1,299,196,800.00        990,000,000.00                               –        990,000,000.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг         2,870,000,000.00     1,674,000,000.00      1,174,302,888.00        499,697,112.00
Бусад урсгал шилжүүлэг            126,132,400.00          73,577,700.00           26,081,112.00          47,496,588.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     4,869,065,000.00      4,310,758,856.61        558,306,143.39
Улсын төсвөөс санхүүжих         7,372,590,500.00     4,300,677,791.67      4,001,602,480.00        299,075,311.67
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих            560,000,000.00        326,666,666.67         309,156,376.61          17,510,290.06
8
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     5,614,366,100.00      3,361,579,604.04     2,252,786,495.96
          1,867,437,000.00     1,244,952,000.00      1,228,337,296.00          16,614,704.00
Цалин хөлс, урамшуулал         1,867,437,000.00     1,244,952,000.00      1,228,337,296.00          16,614,704.00
Нийгмийн даатгалын шимтгэл            205,418,100.00        136,942,400.00         136,942,400.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал            181,427,400.00        120,952,800.00           67,227,039.80          53,725,760.20
Хангамж, бараа материалын зардал              48,464,700.00          32,309,700.00           30,974,070.85            1,335,629.15
Нормативт зардал                   168,000.00               112,000.00                  84,000.00                 28,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал              11,880,000.00            7,920,000.00             7,639,269.00               280,731.00
Томилолт, зочны зардал         1,021,576,400.00        681,051,200.00         495,385,394.39        185,665,805.61
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            300,889,700.00     1,195,000,000.00           46,515,487.00     1,148,484,513.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал         1,299,196,800.00        197,837,200.00           43,510,035.00        154,327,165.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг         2,870,000,000.00     1,913,200,000.00      1,273,403,500.00        639,796,500.00
Бусад урсгал шилжүүлэг            126,132,400.00          84,088,800.00           31,561,112.00          52,527,688.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     5,614,366,100.00      3,361,579,604.04     2,252,786,495.96
Улсын төсвөөс санхүүжих         7,372,590,500.00     6,999,257,166.67      2,650,417,804.04     4,348,839,362.63
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих            560,000,000.00        373,333,333.33         711,161,800.00      (337,828,466.67)
9
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     6,198,703,600.00      3,749,533,432.81     2,449,170,167.19
Цалин хөлс, урамшуулал 1,867,437,000.00          1,400,571,000 1,380,091,759.00               20,479,241
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 205,418,100.00             154,060,200 154,060,200.00   –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал 181,427,400.00             128,111,400 70,889,054.80               57,222,345
Хангамж, бараа материалын зардал 48,464,700.00 34,087,500.00 33,355,040.01               732,459.99
Нормативт зардал 168,000.00 126,000.00 84,000.00                 42,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 11,880,000.00 8,910,000.00 7,344,229.00            1,565,771.00
Томилолт, зочны зардал 1,021,576,400.00 766,182,600.00 668,615,522.80          97,567,077.20
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 300,889,700.00 222,000,000.00 38,618,755.00        183,381,245.00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,299,196,800.00 1,237,655,000.00 61,506,900.20     1,176,148,099.80
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 2,870,000,000.00 2,152,400,000.00 1,273,403,500.00        878,996,500.00
Бусад урсгал шилжүүлэг 126,132,400.00 94,599,900.00 61,564,472.00          33,035,428.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     6,198,703,600.00      3,749,533,432.81     2,449,170,167.19
Улсын төсвөөс санхүүжих 7,372,590,500 5,778,703,600 3,038,371,633     2,740,331,967.19
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих 560,000,000 420,000,000 711,161,800.00      (291,161,800.00)
10
Төсвийн байгууллага
/ эдийн засгийн ангилал/
Батлагдсан төсөв
/жилээр/
Төсөв тайлант үе
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт
/ хэтрэлт/
УРСГАЛ ЗАРДАЛ         7,932,590,500.00     6,792,221,700.00      3,914,190,619.12     2,878,031,080.88
Цалин хөлс, урамшуулал         1,867,437,000.00     1,556,190,000.00      1,542,658,939.00          13,531,061.00
Нийгмийн даатгалын шимтгэл            205,418,100.00        171,178,000.00         171,178,000.00                              –
Байр ашиглалттай холбогдох зардал            181,427,400.00        142,346,000.00           75,553,406.22          66,792,593.78
Хангамж, бараа материалын зардал              48,464,700.00          38,293,900.00           37,935,922.48               357,977.52
Нормативт зардал                   168,000.00               140,000.00                  84,000.00                 56,000.00
Эд хогшил, урсгал засварын зардал              11,880,000.00            9,900,000.00             8,107,729.00            1,792,271.00
Томилолт, зочны зардал         1,021,576,400.00        851,314,000.00         699,438,352.22        151,875,647.78
Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж            300,889,700.00        192,934,100.00           44,266,298.20        148,667,801.80
Бараа үйлчилгээний бусад зардал         1,299,196,800.00        990,000,000.00                               –        990,000,000.00
Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг         2,870,000,000.00     2,745,325,800.00      1,273,403,500.00     1,471,922,300.00
Бусад урсгал шилжүүлэг            126,132,400.00          94,599,900.00           61,564,472.00          33,035,428.00
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР         7,932,590,500.00     6,610,492,083.33      5,831,016,313.89     4,022,050,294.91
Улсын төсвөөс санхүүжих         7,372,590,500.00     6,143,825,416.67      5,119,854,513.89     4,266,545,428.24
Төсөвт байгуулагаас санхүүжих            560,000,000.00        466,666,666.67         711,161,800.00      (244,495,133.33)
11
12

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Сар)

1
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
1/11/2017   230,564,900.00 ursgal sanhuujilt
1/26/2017  Грандсоурсе ХХК 6,400,000 Монгол Америкийн дипломат харилцааны ойн арга хэмжээний зардал
1/26/2017 ТБ-уудын дулааны төлбөр 12,656,599 Дулааны зардал
1/26/2017 Аэрмаркет ХХК 5,098,000 Давос явах Ц.Мөнх-Өлзий, Г.Баттунгалаг нарын онгоцны тийзний төлбөр
1/27/2017 Гадаад харилцааны яам 23,625,220 Гадаад томилолтын зардал
Нийт дүн   230,564,900.00    47,779,819.00

 

2
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2/7/2017 230,564,900 ursgal sanhuujilt
2/13/2017 Эйр тикет ХХК 15,601,600 Сайд тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Москва явах тийзний үнэ
2/21/2017 478,200,000 санхүүжилт
2/20/2017 Гадаад харилцааны яам 13,414,475 Томилолтын мөнгийг касс руу татав
2/20/2017 Эйр тикет ХХК 5,223,600 С.Зоригт, С.Үүрцайх нарын Вашингтон явах тийзний үнэ
2/20/2017 Эйр транс ХХК 5,740,100 Сайд тэргүүтэй төлөөлөгчдийн Бээжин явах тийзний үнэ
2/22/2017 УБТ татан төвлөрүүлэлт 346,244,650 Төвлөрүүлэх орлого
Нийт дүн 1,055,009,550 39,979,775

 

3
4
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
4/7/2017 560,564,900 Sankhuujilt 4 sar
4/20/2017 30,637,899 Санхүүжилт
4/13/2017 Эйр транс ХХК 9,076,400 ГХ-ийн сайд Ц.Мєнх-Оргил Ханой
4/13/2017 ТБ-уудын дулааны төлбөр 8,970,631 Дулааны зардалд
4/13/2017 Гадаад харилцааны яам 22,298,800 Томилолтын зардлыг касс руу татав
4/13/2017 Гадаад харилцааны яам 6,701,420 Томилолтын зардлыг касс руу татав
4/13/2017 Гадаад харилцааны яам
4/19/2017 Эрээн КГ 26,138,573.67 Визийн хуудасны үнэ

 

5
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
5/4/2017  Эйр транс ХХК 8,723,000 Сайд Ц.Мөнх-Оргилын Москва онгоцны тийз
5/5/2017  Гадаад харилцааны яам 560,564,900 Санхүүжилт 5 сар
5/12/2017  Гадаад харилцааны яам 20,962,700 Харилцах данснаас касс руу томилолтын мөнгө татав
5/12/2017  Эйр транс ХХК 9,907,500 Сайд Ц.Мөнх-Оргилын Бээжин онгоцны тийз
5/12/2017  Эйр транс ХХК 7,980,000 Пхеньян явах Б.Батцэцэг, Э.Сарантогос нарын онгоцны тийз
5/18/2017  Гадаад харилцааны яам 18,934,000 санхжилт
5/18/2017  Карголинк ХХК 18,933,200 Кувейт явах А.Мөнхбат, Д.Гансүх нарын онгоцны тийз
5/18/2017  Гадаад харилцааны яам 8,161,440 Харилцах данснаас касс руу томилолтын мөнгө татав
5/29/2017  Гадаад харилцааны яам 16,143,714 Харилцах данснаас касс руу томилолтын мөнгө татав
5/4/2017 ДТГ 114,886,825 Бангкок ЭСЯ-наас авах хурлын санхүүжилт
6
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
6/9/2017 Гадаад харилцааны яам 19,437,420.00 Томилолтын мєнгийг касс руу татав
6/9/2017 Карголинк 6,772,400.00 Д.Гансүхийн Вашингтон явах тийз
6/12/2017 Гадаад харилцааны яам 8,325,930.00 Томилолтын кардлыг касс руу татав
6/12/2017 Эйр транс ХХК 16,624,800.00 Сайд Ц.Мєнх-оргилын Вашингтон явах тийз
6/13/2017 МИАТ ХХК 8,835,000.00 ГХЯ-ны 10 ажилтны Бээжин явах тийз
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 7,573,060.00 MONUSCO-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 12,731,762.00 UNAMID-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 20,893,574.00 MINUSA-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 26,114,000.00 UNICEF-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 11,870,000.00 UNESCAP-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 16,618,000.00 UNWOMEN-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 11,870,000.00 G-77 олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 9,826,950.00 CTBTO /EURO/ олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 24,779,958.00 UNIDO-олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 6,804,182.00 IOM -олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 32,184,264.00 ICC олон улсын гишүүний татвар
6/15/2017 Гадаад харилцааны яам 12,033,000.00 BIE олон улсын гишүүний татвар
6/19/2017 Гадаад харилцааны яам 26,118,652.00 Нэг удаагийн тэтгэмж
6/28/2017 Гадаад харилцааны яам 14,352,338.00 UNMISS-олон улсын гишүүний татвар
6/28/2017 Гадаад харилцааны яам 122,099,423.00 OSCE -олон улсын гишүүний татвар
6/28/2017 Гадаад харилцааны яам 93,886,464.00 WTO олон улсын гишүүний татвар
6/28/2017 Гадаад харилцааны яам 11,770,000.00 IDEA олон улсын гишүүний татвар
6/28/2017 Гадаад харилцааны яам 20,366,808.00 UNESCO /USD/-олон улсын гишүүний татвар
6/28/2017 Гадаад харилцааны яам 17,927,563.00 UNESCO /EURO/-олон улсын гишүүний татвар
6/29/2017 Гадаад харилцааны яам 12,382,159.45 . Харилцах данснаас томилолтын м
6/30/2017 Гадаад харилцааны яам 211,860,000.00 НҮБ-ын ердийн тєсєв /RB/ -т төсөв
6/30/2017 Гадаад харилцааны яам 16,478,000.00 UNWOMEN-олон улсын гишүүний татвар
6/16/2017 Блюскай эйжиа 10,750,000.00 Зүүн хойд Азийн хурлын төлөөлөгчдийн зардал
6/30/2017 Зиг заг дизайн ХХК 301,200,000.00 Барилгын ажлын урьдчилгаа
6/30/2017 Гадаад харилцааны яам  1,370,908,100.00 Санхүүжилт
1/15/2017 Эрээн КГ       92,862,012.60 Визийн хуудас
5/19/2017 Сөүл ЭСЯ       65,246,273.60 Визийн хуудас
5/22/2017 Эрээн КГ       25,840,778.34 Визийн хуудас
6/12/2017 Эрээн КГ  36.128.124.80 Визийн хуудас
6/19/2017 Тайпей ХТГ       12,656,463.12 Визийн хуудас
7
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
7/4/2017 Гадаад харилцааны яам      12,811,040.0 Томилолтын зардал касст татав.
7/5/2017 Гадаад харилцааны яам        9,362,295.0 Урьд оны үлдэгдэл
7/5/2017 Зиг заг дизайн ХХК    398,800,000.0 ХО-ын санхүүжилт
7/5/2017 Гадаад харилцааны яам          478,800,000.0 Санхүүжилт
8
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
8/2/2017 Гадаад харилцааны яам 22,502,400.00 BIE-олон улсын гишїїний татвар
8/2/2017 Гадаад харилцааны яам 76,478,212.00 НЇБ-ийн ердийн тєсєв /RB/-т тє
8/14/2017 Гадаад харилцааны яам 6,532,900.00 ТНБД-ын Манила явах тийзний тє
8/16/2017 Соёл яруу найргийн академи 5,000,000.00 Монголын эртний яруу найраг но
8/16/2017 Гадаад харилцааны яам 6,660,015.00 Харилцах данснаас томилолтын м
8/16/2017 Гадаад харилцааны яам 5,240,000.00 Нэг удаагийн тэтгэмж
8/22/2017 Эйр транс ХХК 14,973,600.00 ГХС-ын тийзний їнэнд
8/31/2017 Гадаад харилцааны яам 7,874,740.00 Касст томилолтын мнг татав
8/31/2017 Гадаад харилцааны яам 11,799,919.00 Касст томилолтын мнг татав.
8/1/2017 Сангийн яам Улсын төсөв 79,281,015.00 ЗГ-ын 138-р тогтоолын дагуу санхүүжилт төвлөрүүлэв.
9
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
9/28/2017 Шангри-Ла Улаанбаатар хотел 6,630,547.55 Бутаны ГХ-ийн сайдын айлчлалын зардалд
9/22/2017 Гадаад харилцааны яам 9,133,650 Харилцах данснаас олон улсын а
9/22/2017 Гадаад харилцааны яам 5,663,982 Харилцах данснаас касс руу
9/22/2017 Гадаад харилцааны яам 11,897,670 Харилцах данснаас касс руу
9/18/2017 Эйр транс ХХК 11,350,000 ГХС-ын Нью-Йорк явах тийз
9/18/2017 Эйр эксперт трейвэл ХХК 5,702,700 Нью-Йорк 2 хүний тийз
9/15/2017 Гадаад харилцааны яам 61,736,194 Касст томилолтын мөнгө татав
9/13/2017 Максложинг ХХК 5,494,493 БНХАУ-ын ахмад дип-ын хоолны зардал
9/13/2017 Гадаад харилцааны яам 7,921,200 Касст томилолтын мөнгө татав
9/12/2017 Эйр транс ХХК 12,863,000 ТНБД-ийн Женев тийзний үнэ
9/4/2017 Хувийн харилцах 28,343,160 Тэтгэвэрт гарахд олгох тэтгэмж
9/4/2017 234,761,700 Санхүүжилт 9 сар
9/7/2017 Гадаад харилцааны яам 5,896,000 Бутан ГХС-ийн айлчлалын зардал
9/7/2017 Эйр транс ХХК 5,919,300 Д.Гансүхийн тийзний төлбөр
9/12/2017 Зиг Заг дизайн ХХК 150,000,000 Барилгын ажлын санхүүжилт
9/29/2017 Засгийн газрын нєєц сан 98,558,500 2017 оны ЗГ-ын 265 тогтоолын зардал
9/22/2017 Зэндмэнэ Тулга 5,592,000 Гэрээт сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл
9/12/2017 Хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих 25,236,799 Гэрээний үлдэгдэл төлбөр
9/12/2017 Гадаад харилцааны яам 13,260,000 Миний Монгол наадам шагнал
9/19/2017 Монгол зочид буудлуудын холбоо 9,226,800 Гэрээт сургалтын үлдэгдэл/АСЕМ/

 

10
Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
10/6/2017 Аэрофлот-Оросын Олон Улсын ага      6,230,700.00 ТНБД-ын Женев явах тийз
10/12/2017 Гадаад харилцааны яам 5,578,216.00 Томилолтын зардлыг касс ру татав
10/5/2017 Блюскай эйжиа 33,786,380.00 Танхимын түрээс, урлагын тоглолт, зочид буудлын төлбөр
10/6/2017 Хувийн харилцах 9500000 Урлагийн тоглолт/ЗГ-ын 265 тогтоолоор/
10/9/2017 Блюскай эйжиа 8,479,517.00 Зочид буудлын зардал
10/18/2017 Гадаад харилцааны яам 28,570,800.00 ҮХ-ийн нэмэлт өөрчлөлт ОУ-ын хуралд оролцогчдод томилолтын мөнгө
10/25/2017 Хувийн харилцах 5,835,456.00 Орчуулгын хөлс
10/25/2017 Хувийн харилцах 5,835,456.00 Орчуулгын хөлс
10/18/2017 Гадаад харилцааны яам 6,444,240.00 Москва хотноо болох “Эдийн зас
10/18/2017 Зиг Заг Дизайн ХХК 80,000,000.00 Барилгын санхүүжилт
10/18/2017 Аэрмаркет 6,032,100.00 Москва хотноо болох “Эдийн зас
10/18/2017 Гадаад харилцааны яам 230,564,900.00 Санхүүжилт
10/18/2017 Бээжин дэх ЭСЯ 61,742,027.40 Визийн хуудасны орлого
10/18/2017 Канберра дахь ЭСЯ 44,299,080.00 Визийн хуудасны орлого
10/18/2017 Нээлттэй нийгэм форум 80,966,400.00 ОУ-ын хурлын санхүүжилт
10/18/2017 Нээлттэй нийгэм форум 25,806,666.67 ОУ-ын хурлын санхүүжилт
11
12